دور سوم مذاکرات سرنوشت یاز قبرس سه شنبه (۲۴ فوریه ) با حضور رئوف دنکتاش رهبر بخش ترک نشین قبرس ، پاپادوپولوس رئیس جمهوری قبرس و آلوارودسوتو نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در قبرس در فرودگاه نیکوزیا در خط حایل دو بخش قبرس آغاز شد. به گزارش فرانس پرس دو طرف در این مذاکرات نیز در مورد اصول طرح کوفی عنان مبنی بر تشکیل دولت مشترک در قبرس متشکل از دو بخش ترک نشین و یونانی نشین قبرس گفتگو می کنند . این مذاکرات که از آن بعنوان آخرین فرصت برای وحدت دوبخش قبرس نام برده می شود ، هفته گذشته با حضور کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در نبوبورک آغاز شد . اتحادیه اروپا نیز با اعزام گونترورهوگن کمیسر توسعه اتحادیه اروپا ، این مذاکرات را دنبال می کند . بطوریکه وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه ( ۲۳ فوریه ) در بروکسل بر حل مساله قبرس و عضویت قبرس واحد در اتحادیه اروپا تا اول می آینده تاکید کردند . بر اساس برنامه ریزی انجام شده این مذاکرات در صورتیکه تا ۲۲ مارس به نتیجه نرسد ، ترکیه و یونان بعنوان میانجی تا ۲۹ مارس باید گفتگو کرده و زمینه برگزاری یک همه پرسی در دو بخش در آوریل آینده را فراهم سازند . تا زمینه برای عضویت قبرس واحد در اتحادیه اروپا تا اول می ۲۰۰۲ فراهم شود . اگر چه محافل سیاسی به نتیجه رسیدن این مذاکرات بعنوان تنها فرصت باقیمانده تاکید دارند ، اما کارشناسان سیاسی معتقدند این مذاکرات روند بسیار پیچیده و دشواری را طی می کند. به باورکارشناسان از جمله موارد ی که بر روند این مذاکرات تاثیر منفی می گذارد ، ادامه مواضع سنتی رئوف دنکتاش است . تاکید دنکتاش بر حاکمیت مساوی دو بخش قبرس و تضمین شدن آن از سوی اتحادیه اروپا ، تاکید بر بیطرف نبودن اتحادیه اروپا و مخالفت با حضور نماینده آن در مذاکرات و تاکید بر تشکیل کمیسیونی برای برآورد خسارات ترکهای قبرس از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۴ در عمل روند مذاکرات را کند کرده است . بویژه اینکه بخش یونانی نشین قبرس نیز با اطمینان از اینکه در صورت شکست مذاکرات نیز ، به تنهایی عضو اتحادیه اروپا درخواهد شد ، تمایلی به انعطاف و نرمش ندارد. نکته قابل توجه اینکه هشدار هفته گذشته رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر دنکتاش جهت پیشبرد مذاکرات بر اساس توافقات انجام شده ، نشان داد که دنکتاش در خلاف خواست آنکارا حرکت می کند . البته در داخل ترکیه نیز برخی از محافل سیاسی با فشار به دولت ، تاکید دارند که هیچ تضمینی نیست که در صورت حل مساله قبرس و نرمش ترکیه ؤ سران اتحادیه اروپا در نشست دسامیر آینده خود تاریخی برای شروع مذاکرات عضویت با ترکیه شروع کنتتد . با وجود این سفر اخیر صدراعظم آلمان به ترکیه و حمایت قاطع وی از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تا حدودی موضع دولت اردوغان برای حمایت از اجرای طرخ کوفی عنان را تقویت کرده است . به باور کارشناسان چه در داخل ترکیه و چه در بخش ترک نشین قبرس دست هایی در کارهستند تا مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات سرنوشت ساز وحدت قبرس بشوند . انفجار بمب درنزدیکی منزل محمد غعلی طلعت نخست وزیر جدید بخش ترک نشین قبرس که بشدت طرفدار طرح عنان است ، نشانددهنده این موضوع است . اما متعاقب این انفحار برگزاری تظاهرات خوجوش هزاران نفری مردم بخش ترک نشنین قبرس نشان داد که یک خواست عمومی برای حل مساله قبرس وجود دارد . از اینرو انتظار می رود رهبران دویخش قبرس در مذاکرات خود با واقع بینی در خصوص مسایل حساسی نظیر مشخص کردن خطوط مرزی دو بخش ، مشخص کردن تکلیف استان گوزل یورت ، نحوه بازگشت آوارگان یونانی به بخش ترک نشین ، انطباق قانون اساسی بخش ترک نشین با معیارهای اتحادیه اروپا ، نحوه ترکیب مجالس سنا و شورا ، نحوه شرکت اتباع دو بخش در انتخابات ، تقسیم پست های مهم دولتی ، سرود و پرچم قبرس متحد و نحوه برگزاری همه پرسی تصمیم بگیرند.