دولت جدید بخش ترک نشین قبرس به ریاست درویش اراوغلو با کسب رای اعتماد پارلمان ، رسما فعالیت خود را آغاز کرد . دولت درویش اروغلو در پارلمان پنجاه عضوی بخش ترک نشین قبرس ‌که فقط ترکیه آن را به رسمیت می شناسد، ‌ تنها ۲۶ رای مثبت و ۲۳ رای منفی گرفت.
تشکیل دولت توسط اراوغلو در شرایطی است که بازگشت حزب اتحاد ملی به قدرت، نگرانی ها از آینده مذاکرات وحدت قبرس را بیشتر کرده است. این مذاکرات مهم از سپتامبر ۲۰۰۸ شروع شده است و اساسا یکی از دلایل موافقت دولت سابق به رهبری ” فردی ثابت سویر” با انتخابات زودهنگام، نیز تقویت مواضع خود درمذاکرات بود، اما انتخابات پارلمانی زودهنگام که امید می رفت نتایج آن به تقویت شرایط حزب جمهوریخواه ترک و در نتیجه تقویت مذاکرات وحدت بینجامد، نتیجه دیگری داشت. در این انتخابات حزب مخالف اتحاد ملی به رهبری اراوغلو حدود‪ ۴۴ ‬درصد آرا ء ۲۶ کرسی و حزب جمهوریخواه خلق (ترک) ۲۹‬ درصد و ۱۶ کرسی از ۵۰ کرسی پارلمان را بدست آورد.از اینرو اغلب کارشناسان معتقدند که با تشکیل دولت توسط حزب اتحاد ملی بر خلاف گذشته همسویی میان محمد علی طلعت رئیس جمهوری بخش ترک نشین قبرس با دولت کم خواهد شد. چرا اراوغلو چنانچه عملکردش در دوران نخست وزیری اش در سال ۲۰۰۴ نشان داده است مواضع سرسختی در مساله وحدت قبرس دارد. اگرچه وی پس از اعلام پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی بخش ترک‌نشین قبرس گفت : برخلاف ادعاهایی که علیه حزب اتحادملی مطرح می‌شود، این حزب مخالف مذاکرات وحدت نیست و از مذاکرات وحدت که در حال حاضر جریان دارد، حمایت می‌کند. اما واقعیت این است که حزب اتحاد ملی پیش از این با طرح وحدت کوفی عنان که در ۲۴ آوریل ۲۰۰۴ به همه پرسی گذاشته شد، مخالفت کرد و از ترکهای قبرس خواست به آن رای ندهند. در آن زمان ۶۵ درصد ترک تبارها به طرح عنان رای مثبت دادند اما ۷۶ درصد یونانی ها به آن رای منفی داده و این طرح تاریخی را به شکست کشاندند.نکته مهم اینکه درویش اراوغلو پیش از این سیاست های حزب حزب اتحاد ملی را با سیاستهای ترکیه همسو خوانده و تاکید کرده است بعد از این نیز با هماهنگی با مسئولین ترکیه سیاستهای موجود در بخش ترک‌نشین در رابطه با مذاکرات وحدت و مسایل مرتبط با اتحادیه اروپا پیگیری خواهد شد. این موضوع نیز هر چه بیشتر دورنمای مذاکرات وحدت قبرس را مبهم می سازد.انتخاب بخش ترک نشین قبرس به عنوان اولین محل سفر خارجی داود اوغلو وزیر امورخارجه جدید ترکیه رسندی آنکارا از تشکیل دولت توسط حزب اتحاد ملی را نشان می دهد. این در شرایطی است که با عنایت به تشدید درگیری لفظی مقاما آنکارا با مقامات اتحادیه اروپا در باره مساله عضویت از یک سو و اذعان اراوغلو به هماهنگی با آنکارا از سوی دیگر، این نگرانی وجود دارد که ترکیه بیشتر از گذشته از مساله قبرس به عنوان ابزاری درقبال اتحادیه اروپا استفاده کتد . شاید از همین روست که شورای امینت و مقامات اروپایی بر تدوام و اهمیت مذاکرات وحدت قبرس تاکید کرده اند.‬
با وجود این باید کفت اگرچه تشکیل دولت توسط حزب اتحاد ملی به رهبری اراوغلو نگرانی هایی در روند مذاکرات وحدت قبرس ایجاد کرده است، اماواقعیت این است که این حزب تنها حمایت ۲۶ نماینده از ۵۰ نماینده پارلمان را دارد.در نتیجه هرگونه اختلاف و استعفاء در میان نمایندگان آن می تواند همان وضعیت شکننده ای که حزب جمهوریخواه ترک در دولت گذشته در پارلمان داشت، برای حزب اتحاد ملی تکرار سازد. حزب حاکم جمهوریخواه ترک حدود ۲۵ کرسی در پارلمان داشته و از وضعیت شکننده ای برخوردار بود و بهمین خاطر ناچار به موافقت با برگزاری انتخابات زودهنگام شد .