الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در اقدامی غیرمنتظره ولایت قلی اف وزیر امورخارجه این کشور را از سمت خود برکنار کرد . رئیس جمهوری آذربایجان «المار محمد یاراف» که پیش از این سفیر جمهوری آذربایجان در ایتالیا بود ، به سمت وزیر خارجه جدید این کشور منصوب کرد . بدین ترتیب الهام علی اف پس از پنج ماه از آغاز ریاست جمهوری خود یکی از مهمترین تغییر ات در کابینه این کشور را انجام داد . البته علی اف پیش از این نادر احمداف وزیر مخابرات این کشور را نیز برکنار کرده بود ، اما برکناری قلی اف مهمترین تغییراست که وی پس از عهده دار شدن ریاست جمهوری تاکنون انجام داده است . برکناری قلی اف از زوایای مختلف قابل ارزیابی است . برخی از کارشناسان این اقدام را ناشی از ملاحظات داخلی و برخی ناشی از عوامل بیرونی می داند . برخی از محافل سیاسی جمهوری آذربایجان برکناری الهام علی اف ر ا ناشی از کم تحرکی وی برای پیش برد مذاکرات صلح قره باغ تلقی می کنند . ولایت قلی اف که در رشته ادبیات جمهوری آذربایجان تخصص دارد ، ازسال ۱۹۹۹ عهده دار سمت وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان بود . اما در این مدت نه تنها گام عملی برای حل مناقشه قره باغ برداشته نشده است ، بلکه انتشار اخباری نظیر حمایت ارمنستان از الحاق قر باغ به این کشور نشان می دهد که موضوع باکو ضعیف تر شده است . در چنین شرایطی رئیس جمهوری آذربایجان با برکناری قلی اف تلاش دارد ، از انتقادات افکار عمومی بکاهد . این در شرایطی است که برخی از محافل سیاسی معتقدند اقدامات ولایت قلی اف درپنج سال اخیر در خصوص قره باغ تابعی ازخواست رئیس جمهوری آذربایجان بوده است . بریخ از کارشناسان نیز معتقدند ، احتمال دارد مخالفت قلی اف با مواضع رئیس جمهوری ؛آذربایجان در خصوص قره باغ از جمله علل برکناری وی باشد . چنانچه «توفیق ذوالفقاراف» وزیر امورخارجه اسبق جمهوری آذربایجان نیز در سال ۱۹۹۹ در اعتراض به احتمال گذشت حیدر علی اف رئیس جمهوری فقید جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ مجبور به استعفاء از سمت خود شد . طی هفته های اخیر ارایه طرح اتحادیه اروپا مبنی بر آزادی پنح شهر اشغالی جمهوری آذربایجان در قبال از سرگیری فعالیت خط آهن باکو – ایراوان – نخجوان و نیز سفر های پی در پی هیاتهای امریکایی به باکو این نظر را تقویت کرده است که توافق های اولیه و محرمانه در خصوص حل مناقشه قره باغ شده است . بطوریکه برخی از محافل جمهوری آذربایجان اعلام کرده اند که ولایت قلی اف از مدتها پیش مامور تنظیم توافقنامه صلح میان ایروان – باکو شده است . احتمال دارد محالفت وی با مفاد این توافقنامه احتمالی یکی از دلایل برکناری باشد ، بویژه اینکه همین موضوع نیز یکی از علل برگزار نشدن دیدار برنامه ریزی شده وزرای امورخارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای ماه گذشته بوده است . آنچه مسلم است اینکه برکناری وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان در شرایطی است که پیش از این الهام علی اف با تاکید بر ادامه سیاستهای پدرش ، احتمال تغییر ات اساسی در کابینه را منتفی عنوان کرده بود . از نظر برخی از کارشناسان انتخاب سفیر جمهوری آذربایجان در ایتالیا بعنوان وزیر امورخاجه می تواند از اولویت دادن دولت الهام علی اف به گسترش مناسبات با اتحادیه اروپا و کاهش دادن تبعات رقایت های امریکا و روسیه در قفقاز باشد . این انتخاب باتوجه به طرح اخیر اتحادیه اروپا برای قره باغ قابل تامل است .