مساله اعزام بیش از ده هزار نیری نظامی ترکیه به عراق بدرخواست امریکا جنجالی ترین موضوع طی روزهای اخیر در ترکیه است . شورای امنیت ملی ترکیه ئر جدیدترین نشست خود نتوانست تصمیمی نهایی در خصوص این مساله بغرنج بگیرد و بررسی این موضوع را به ماه سپتامبر موکول کرد . نظامیان ترکیه تصمیم قاطع برای اعزام نیرو به عراق دارند . بطوریکه وجدی گونول ویز دفاع ترکیه تاکید کرده است که این کشور خطای مجددی را تکرار نخواهد کرد ، اما برخی از سیاستمدارن از جمله سزر رئیس جمهور ترکیه بر مشروعیت بین المللی اعزام نیرو به عراق تاکید دارند . در واقع ملاحظات متعدد و مسایل پیچیده در خصوص اعزام ینروی های ترکیه به عراق وجود دارد. ترکیه بمنظور جلوگیری از کاهش روند اهمیت استراتژیک خود تمایل به همراهی با امریکا دارد ، اما از یک سو نمی خواهد بعنوان اولین کشور اسلامی مطرح با اشغالگران امریکایی همراهی کند ، گفته می شود ترکیه مذاکرات مفصلی با پاکستان کرده است تا این کشور نیرو به عراق نیرو اعزام کند ، اما پاکستان با این موضوع و درخواست ترکیه برای شناسایی رژیم صهیونیستی مخالفت کرده است . البته جمهوری آذربایجان بعنوان اولین کشور اسلامی نیرو به عراق ارسال کرده است ، اما تعداد آنها محدود بوده و بازتاب چندانی نداشته است . با توجه به مخالفت شدید کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب با اعزام نیرو به عراق دولت آنکارا ناچار به ملحوظ داشتن این موضوع است . از سوی دیگر ترکها همچنان در اهداف و نیات امریکا در خصوص عراق و تضمین های داده شده تردید دارند . بعنوان نمونه کشته شدن هفت ترکمن در شهر توزخورماتور در شمال عراق توسط پیشمرگان کرد ، بعید است که بدون چراغ سبز امریکا صورت گرفته باشد و آن اینکه امریکا به هیچ وجه تمایلی ندارد که نیروهای ترکیه در شمال عراق دقیقا منطقه ای که ترکیه مدنظر دارد ، مستقر شوند . البته برخی از محافل سیاسی نیز معتقدنذ حادثه کشته شدن نرکمنها که با واکنش تند آنکارا مواجه بود ، زمینه را برای توجیه اعزام نیرو به عراق در نزد افکار عمومی ترکیه فراهم می سازد و در نهایت بنوعی این حادثه بسود آنکارا است . از سوی دیگر ترکیه بخوبی می داند که که بدون همکاری با کشورهای همسایه عراق نمی تواند در صورت استقرار نیرو در عراق موفق باشد ، از اینرو دولت ترکیه در حال چانه زنی با کشورهای همسایه عراق است . اما کشورهای همسایه عراق از جمله ایران با هرگونه مشارکت در اشغالگری عراق مخالف هستند و در عوض بر همکاری مشترک در خصوص تهدیدات مشترک از جانب عراق تاکید دارند . موضوعی که در سفر اخیر معاون دبیر شورای امنیت ملی ایران به ترکیه مورد تاکید قرار گرفت .
در یک جمعبندی کلی باید گفت سه نظر متفاوت در خصوص پاسخ ترکیه به درخواست امریکا وجود دارد ، دسته اول که بطورکامل منعکس کننده دیدگاه مردم ترکیه هستند ، با اعزام نیرو به عراق و بخطر انداختن جان سربازان ترکیه برای حفاظت از سربازان امریکایی مخالف هستند . دسته دوم با اعزام نیرو به عراق بشرطی که در سازمان ملل این موضوع مشروعیت یافته باشد موافقند . دسته سوم نیز با اعزامم نیرو تنها به شمال عراق و مناطق ترکمن نشین موافق هستند . آنچه مسلم است اینکه گذشته از نتایج چانه زنی ترکیه با کشورهای همسایه عراق و سلامی ، تصمیم نهایی ترکیه در این خصوص به دو موضوع بستگی دارد . اول اینکه آیا امریکا با استقرار نظامیان ترکیه در شمال عراق موافقت خواهد کرد ؟ دوم اینکه آیا حزب آک خواهد توانست نمایندگان پارلمان را مجاب سازد که رای مارس گذشته در مخالفت با پذیرش سربازان امریکایی را تکرار نکنند ، با نه ؟