اخیرا ترکمنستان اعلام کر که یکی از عوامل سوء قصد نافرجام به جان صفر مرداد نیازف رئیس جمهوری ترکمنستان , پیش از این مدتی در جمهوری آذربایجان بسر برده و توسط این کشور حمایت شده است . بدین ترتیب عشق آباد رسما باکو را به مشارکت در طرح براندازی دولت قانونی صفر مراد نیازاف کرد . ناظران سیاسی معتقدند با این اتهام ترکمنستان اختلافات سیاسی دو کشور وارد مرحله جدیدی می شود . واقعیت این است که مناسبات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان طی سالهای پس از فروپاشی شوروی اغلب مطلوب نبوده است . این در شرایطی است که دو کشور عضو جامعه مشترک المنافع و گروه کشورهای ترک سوی هستند . ناظران معتقدند که مهمترین اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به مساله منابع نفتی دریای خزر مربوط می شود. دو کشور بویژه پس از شکست طرح انتقال گاز موسوم به ترانس خزر ، اختلافات عدید ه ای در دریای خزر دارند که مهمترین آنها مالکیت چهار حوزه نفتی بویژه کپز یا سردار است . جمهوری آذربایجان با ادعای مالکیت بر حوزه کپز از سال ۲۰۰۰ و قبل از آنکه اساساً رژیم حقوقی دریای خزر تعیین شود ، اقداماتی را برای بهره برداری یکجانبه از خزر شروع کرد که این اقدام با واکنش منفی ترکمنستان مواجه شد . بطوریکه عشق آباد در سال ۲۰۰۱ به بهانه مشکل مالی سفارت خود را در جمهوری آذربایجان بست و سفیر خود را فراخواند . از آن زمان تاکنون مشکل دو کشور در خصوص مالکیت حوزه نفتی در خزر به نتیجه نرسیده است . حتی پیشنهاد امریکا برای بهره برداری مشترک از حوزه های نفتی خزر نیز مورد توجه ترکمنستان قرار نگرفت . چرا که این پیشنهاد مداخله جویانه و با روند اتفاق آراء در خزر مغایرت داشت . البته جمهوری آذربایجان چندین بار خواهان از سرگیری مذاکرات با ترکمنستان در خصوص دریای خزر شده است . بویژه اینکه باکو از عملی شدن هشدار های عشق آباد مبنی بر شکایت به مراجع ذیربط یبن المللی در این خصوص نگران است. اما بنظر می رسد تا زمانیکه باکو در عمل اقدامات خود را در حوزه های مورد اختلاف با ترکمنستان بویژه حوزه کپز متوقف نکند ، احتمال توافق با ترکمنستان بعید است . شاید از اینرو نیز ترکمنستان تاکنون به چندین بار درخواست باکو برای بازگشایی سفارت بی توجهی کرده است. یکی از مهمترین اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان مربوط به انتقال گاز می باشد . در سال ۱۹۹۹ ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قرارداد ترانس خزر را بمنظور انتقال گاز ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به بازارهای جهانی از طریق گرجستان و ترکیه را در دستور کار قرار دادند . اما دو کشور در خصوص میزان سهم دو کشور در تامین گاز خط لوله ترانس خزر اختلاف پیدا کردند . نهایتاً در سال ۲۰۰۱ این طرح که مورد حمایت امریکا نیز بود بشکست انجامید و بجای آن طرح انتقال گاز باکو _ تفلیس _ ارزروم مطرح شد. ترکمنستان به تلافی این شکست مساله انتقال گاز به ارمنستان را در دستور کار قرار داده است و این موضوع نیز بر دامنه اختلافات دو کشور افزوده است .
از سال ۲۰۰۳ و با برگزاری تمرین های دریایی امریکا و جمهوری آذربایجان در دریای خزر جو بی اعتمادی میان باکو و عشق آباد تشدید یافته است . بطوریکه ترکمنستان تحرکات خود را برای تقویت نیروی دریایی در خزر افزایش داده است . البته امریکا نیز تلاش دارد که با بحرانی کردن مناسبات باکو و عشق آباد , باصطلاح از آب گل آلود ماهی بگیرد . از اینرو در حالیکه مشکا جمهوری آذربایجان در قره باغ است , امریکا خواهان تمرین های نظامی با باکو در خزر است .
نکته مهم اینکه طی سالهای اخیر تحرکات مخالفان دولت نیازاف افزایش یافته است . از زمانیکه شورای ریش سفیدان جمهوری ترکمنستان, نیازاف را بعنوان رئیس جمهوری مادام العمر ترکمنستان معرفی کرد, انتقادها و مخالفت ها با وی افزایش یافته است. بطوریکه بوریس شیخ مرداف وزیر امورخارجه سابق این کشور که در حال حاضر در روسیه بسر می برد, مخالفان علیه نیازف را رهبری می کند. ترکمنستان این نگرانی را دارد که جمهوری آذربایجان نیز به پایگاه مخالفان عشق آباد تبدیل شود . این نگرانی بویژه پس از مشخص شدن اقامت قبلی یکی از عاملان سوء قصدنافرجام به جان نیازاف تشدید شده است و بنظر می رسد اگر باکو اقدامات همگرایانه و تنش زدایانه خود در قبال ترکمنستان را افزایش ندهد , احتمال بحرانی شدن بیشتر روابط دو کشور وجود دارد .