بدون احقاق حقوق زنان در جامعه، امکان توسعه و صلح ماندگار در جوامع ممکن نخواهد شد. آنچه مسلم است اینکه همه کشورهای منطقه خواهان بهبود وضعیت زنان بدون دیکته کردن جریانات اصلاحی از سوی کشورهای فرامنطقه‌ای و غربی هستند . اما کشورهای غربی در راستای اهداف خاص خود و به بهانه تقویت نقش اجتماعی زنان، تلاش دارند از نقش خانوادگی زنان مسلمان بکاهند و مانع اجرای آموزه های اسلامی در مورد زنان بشوند. این در شرایطی است که بر اساس آموزه های اسلامی نگاه به نقش خانوادگی زنان مغایرتی با بهبود وضعیت اجتماعی آنان ندارد . در واقع بی توجهی به آموزه‌های اسلامی برای توانمندسازی زنان می تواند پیامدهای بسیار منفی بر جایگاه خانواده داشته باشد. در شرایطی در جامعه غرب شخصیت انسانی زنان در حد استفاده تبلیغاتی پائین آمده و حقوق بسیاری از زنان بویژه زنان مسلمان و محجبه نقض می شو,د, غرب نمی تواند الگوی زنان را برای جوامع اسلامی ارایه دهد. غرب بدنبال هویت زدایی از جوامع اسلامی است در این راستا تلاش دارد که آموزه های اسلامی در مورد زنان بویژه حجاب را مورد حمله قرار دهد . در این راستا غرب و وابستگان لائیک آن بیش از هشت دهه است که در ترکیه علیه حجاب فعالیت و عناد ورزی می کند , اما نتیجه دلخواه لائیک ها بدست نیامده است, نتایج تحقیق حزب عدالت و توسعه در خصوص حجاب نشان می دهد که برغم تلاش ۸۴ سال محافل لائیک در این کشور اکثریت مردم این کشور از حجاب حمایت می کنند . محدودیت های مختلفی بویژه پی از کودتای ۱۹۸۰ توسط نظامیان بر محجبه های ترکیه اعمال می شود . بطوریکه در این مدت هزاران بانوی محجبه دانش آموز ، دانشجو ، کارمند و استاد تنها به صرف داشتن حجاب از حقوق اولیه خود محروم شده اند . این موضوع با بدیهی ترین اصول دموکراسی مغایرت دارد. از اینرو سال گذشته رجب طیب اردوغان” نخست وزیر ترکیه گفت: “اگر اعمال فشارها ادامه داشته باشد، در مورد آزادی حجاب همه پرسی برگزار می‌کنیم.” در جمهوری آذربایجان نیز طی سالهای اخیر اقدامات متعددی برای حجاب ستیزی انجام شده است . گزارش های رسیده از بخش های مختلف جمهوری آذربایجان حاکی از فشارها و محدودیتها بانوان محجبه در این کشور است. قراین نشان می دهد که فشارها بر گروههای اسلامی نیز بویژه بعد از واکنش تند مردم و گروههای مردمی جمهوری آذربایجان به تجاوز ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان افزایش یافته است. در واقع صهونیسم بین الملل از خیزش اسلامی در اقصی نقاط جهان نگران است و در این راستا نگران های جدی در جمهوری آذربایجان نیز دارد. بانوان محجبه جمهوری آذربایجان بر لزوم لغو محدودیت ها تاکید کردند. از جمله این محدودیتها خودداری محافل دولتی جمهوری آذربایجان از صدور اسناد دولتی برای بانوان محجبه است . مجموع قراین از احتمال افزایش بیشتر فشارها علیه بانوان محجبه حکایت می کند. سال گذشته یک بانوی معلم به خاطر داشتن حجاب از مدرسه ای در سومگائیت اخراج شد . تلاشها برای اخراج دانشجویان محجبه از دانشگاههای ج آذربایجان و بموازات آن انتشار مطالب جهت دار در جهت تخریب چهره اسلام و گروههای اسلامی نشان می دهد که حرکت خزنده ای در جمهوری آذربایجان در پی جلوگیری از احیای فرهنگ اسلامی است .این احتمال وجود دارد که در جمهوری آذربایجان که بیش از ۹۰ درصد مردم آن مسلمان هستند , محدودیت های بیشتری علیه بانوان محجبه بویژه در زمینه تحصیل و کار در مراکز دولتی ایجاد شود . آنچه موجب تعجب محافل سیاسی جمهوری آذربایجان شده است اینکه در جمهوری آذربایجان اقلیت یهودیان آزاداند که ضمن بجای آوردن آزادانه اعتقادت دینی خود , حتی بخود جرات داده و در مسایل سیاسی جمهوری آذربایجان دخالت بکنند و برای مردم جمهوری آذربایجان تعیین تکلیف کنند, اما مسلمانان در اجرای آموزه های دینی خود با موانع متعدد دولتی مواجه هستند . آنچه مسلم است اینکه اقدام علیه حجاب اقدامی غیر دموکراتیک است و می تواند نارضایتی هایبیشتر مردم دیندار جمهوری آذربایجان را فراهم سازد . دینداران حتی به بهای خونشان با این حرکت مقابله خواهند کرد. مردم مسلمان جمهوری آذربایجان حتی در دوره شوروی برغم تمامی ممنوعیتهای قانونی و اعمال فشار و زور حکومت آهنین شوروی / سنتهای اسلامی خود را حفظ و حراست کرده اند و اکنون نیز فشارهای اعمال شده / نتیجه برعکس خواهد داد. در هر حال باید گفت در شرایطی که جامعه جمهوری آذربایجان با مشکلات متعددی نظیر تهاجم فرهنگی غرب مواجه است, مقابله با اصول و شعائر اسلامی , اقدامی مغایر با اصل لزوم حفظ ارزشهای دینی و ملی مردم جمهوری آذربایجان است . در واقع چنانچه در ترکیه حجاب ستیزی باعث افزایش تعداد محجبه ها شده است , در جمهوری آذربایجان نیز چنین دورنمایی قابل پیش بینی است .