طی روزهای اخیر «ماده گرگ پرستان» و لابی های وابسته به علی اف نخجوان، در داخل کشور اعم از قماش قومی ، دلاری ، پان ترک اللهی و نفوذی ، با استفاده از تعطیلات نوروزی و بدنبال بازسازی شبکه شان در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ که بی گمان با تزریق گسترده مالی دولت باکو میسر شده است، شروع به موج جدید شائبه افکنی درباره مسایل قفقاز و رویکردهای ایران در این خصوص کرده اند. مهمترین دلیل این موج جنگ روانی و عوامفریبانه ، ترس شدید دولت باکو از عواقب شکل گیری اجماع ملی در ایرانیان در خصوص لزوم پاسخ قاطع و ماندگار به رذالت های صهیونی و ضدایرانی حاکم باکو است، به دلیل همین ترس ، در این موج جدید لایه های دوم و حتی سوم لابی باکو نیز آشکارا وارد اقدام شده اند. لابی های باکو با تکنیک های روانی نظیر تطهیر ، تقلیل، سانسور ، تقطیع ، وارونه سازی و کذب پراکنی تلاش دارند روایت جعلی خود را که در باکو آماده شده است ، برای افکار عمومی تزریق کنند. مهمترین محور های شائبه افکنی های آنها عبارتند از : مقصر نمایی ایران در تنش موجود باکو و تهران ، انحراف افکار عمومی از فتنه دالان تورانی ناتو و اهداف طراحان منطقه ای و بین المللی آن ، تحریف ماهیت تفاهمنامه آتش بس ۲۰۲۰ بنفع باکو، عادی سازی کاربرد واژه جعلی و موهوم کریدور زنگه زور ، القای همراهی آذری های ایران با باکو ، بازنمایی رفتارهای مدلولی ایران به عنوان دال های تنش ، ادعای دروغ همراهی روسیه و چین با فتنه کریدور جعلی زنگه زور، ادعای مجبور شدن ارمنستان به عقب نشینی در آینده، زدن انگ ایرانشهری به مدافعان اقتدار ایران در قفقاز ، تقلیل اهمیت مرز ایران و ارمنستان، رد خطر گسترش ناتو به سوی کاسپین به دلیل همسایگی ایران با ترکیه، برساخت ایجابی از اتحادیه باصطلاح ترک، تبلیغ هویت ترکی بجای هویت آذربایجانی و مواردی از این دست . در واقع «ماده گرگ پرستان» استدلال جدیدی برای توجیه اقدامات ضدایرانی علی اف ندارند . علی اف به اشاره اربابان صهیونیست خود در داخل جمهوری آذربایجان به صورت جنون آمیز و با هر ابزاری حتی ترور نوکران و مبلغان خود، تلاش دارد ایران هراسی در نزد مردم ایراندوست این کشور را به «ایران ستیزی سیستماتیک»و شیعه ستیزی را به «شیعه زدایی سیستماتیک» تبدیل کند تا راحت تر فتنه های کلان منطقه ای اربابان خود را به جلو ببرد؛و در داخل ایران نیز مزدوران باکو وظیفه دارند افکار عمومی را از واقعیات این روند منحرف سازند. چنانچه اشاره شد لابی باکو حرف جدیدی ندارد ، پاسخ آنها طی یک سال اخیر در قالب تحلیل هایی داده شده و فراتر از آن ماهیت و اهداف فتنه کلانی که حاکم باکو، ساده لوحانه و البته حریصانه پیمانکار اجرای آن شده ، تشریح شده است که لینک دو تحلیل در این خصوص ذیلا آورده می شود.