گفتمان مقاومت را چگونه با دیپلماسی عمومی بین ملتها در کشورهای هدف عملیاتی کرد
گفتمان مقاومت بویژه طی دو دهه اخیر با پروپاگاندای سیاه توسط جبهه رسانه ای نظام سلطه متشکل از محور غربی – عبری – عربی سازشکار مواجه بوده است . این هجمه شدید نشاندهنده ظرفیت های گفتمان مقاومت از منظر قدرت نرم است . گفتمان مقاومت در شرایطی با پرچمداری ایران اسلامی به عنوان منادی وحدت جهان اسلام و مقابله با استکبار و در سایه رشادت های سپهبد شهد حاج قاسم سلیمانی بروز و نمود پیدا کرده است که ماهیت مزورانه لیبرال دموکراسی غربی و آمریکن درام (رویای آمریکایی ) بیش از گذشته آشکار شده و با افول قدرت آمریکا در عرصه های مختلف سیاسی،نظامی ، اقتصادی ، حقوقی و رسانه ای، فرایند گذار به نظم نوین یا به تعبیر فرید زکریا دوران پسا آمریکایی شدت گرفته است ، از اینرو تمام تلاش های جبهه رسانه ای سلطه بر جلوگیری از آگاهی افکار عمومی در جهان غرب و اسلام از اصول بنیادین گفتمان مقاومت است ، در اوج بحران وسوریه از سال ۲۰۱۱ و همچنین تحرکات گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق شاهد بودیم که چگونه مقابله محور مقاومت با تروریسم تکفیری به صورت وارونه در رسانه های نظام سلطه بازنمایی می شد . برای عملیاتی کردن گفتمان مقاومت در کشورهای هدف از یک سو باید شائبات و محورهای سیاهه نمایی علیه گفتان مقاومت در رسانه های نظام سلطه احصاء و به آنها پاسخ مستدل داده شود. نمونه موفق در این زمینه نامه های تاثیرگذار مقام معظم رهبری مدظله العالی به جوانان غربی است. از سوی دیگر باید گفتمان مقاومت را به عنوان دال در نظر بگریم مدلول های آن از عدالت طلبی تا مقابله با تروریسم ، مقابله با تکفیری ، حمایت از مستضعفان ، وحدت مسلمانان ، در قالب محتواهای فاخر از طریق قالب های نوین رسانه ای در نزد مخاطبان ترویج و تبلیغ کرد. برای این منظور باید از همه ظرفیت های دیپلماسی عمومی از جمله دیپلماسی رسانه ای ، دیپلماسی فرهنگی ، دیلیماسی سایبری ، دیپلماسی حمایتی و توئدیپلماسی استفاده کرد.

دیپلماسی عمومی مقاومت چگونه برای ایران قدرت نرم تولید می‌کند ؟
محور مقاومت طی دو دهه اخیر در میدان به موفقیتهای زیادی دست پیدا کرده است شرایط امروز سوریه ، یمن ، عراق لبنان و فلسطین بویژه کرانه باختری موید این موضوع است . این در شرایطی است که بنظر می رسد در عرصه دیپلماسی و افکار عمومی ، موفقیت های به اندازه موفقیت در میدان نبوده است . دلیل این موضوع عدم تمرکز بر استفاده از ظرفیت های دیپلماسی عمومی می باشد. دستاوردها و موفقیت های محور مقاومت در عرصه های مختلف از جمله شکست ترویسم تکفیری ، حمایت از جنبش های مردمی دربرابر حکومتی های پادشاهی و دیکتاتوری ، حفظ مرزهای بین المللی در غرب آسیا ، مقابله با غارت ثروت های نفتی کشورهای منطقه توسط قدرت های سلطه گر ، موضوعاتی هستند که در جریان اصلی رسانه ای جهان روایت نمی شوند. در واقع در جنگ روایت ها، این دستاوردها وارونه می شوند ، در حالیکه بازنمایی نقش و جایگاه و دستاوردهای گفتمان مقاومت با استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی می تواند به قدرت نرم ایران بویژه با توجه به شرایط فعلی غرب آسیا و اورآسیا مضاعف سازد . ابن موضوع به حدی است که برخی از نظریه پردازان آمریکایی معتقدند که این فرایند می تواند قدرت نرم ایران را به قدرت شارپ یا تیز علیه آمریکا و متحدانش تبدیل کند . به این منظور تقویت رسانه های برون مرزی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است .

دکتر احمد کاظمی دکترای حقوق بین الملل و پژوهشگر مسایل بین المللی