Universitetin beynəlxalq hüquq professoru, doktor Əhməd Kazemi İranın Müasir Tarix İnstitutunda keçirilən “Cənubi Qafqazda sionizm təhlükəsi” konfransında “Avrasiyada anqlosakson nizamı çərçivəsində pantürkizm və sionizm arasındakı əlaqə” adlı çıxışında iki tarixi dövrdə pantürkizm və sionizm əməkdaşlığını şərh edib.
O əlavə edib: “Sionizm və pantürkizm arasında ilk əməkdaşlıq dövrü 18-ci əsrdən başlayaraq Sovet İttifaqının dağılmasına qədər olan dövrü əhatə edir. Bu dövrdə sionizmlə pantürkizm arasında əlaqə iki sahədə idi. Birincisi, pan-Turan nəzəriyyəsinin yazılması sahəsində, ikincisi, Osmanlı İmperiyasının dağılması sahəsində.”
Universitet professoru daha sonra əlavə etdi: “Məşhur şərqşünas Bernard Lyuisin dediyi kimi, 18-ci əsrdə və Türkiyənin qurulmasından bir əsr əvvəl üç yəhudi ingilislərin panturançılıq ideyasının yaradıcıları olub. Artur Lemley, İngilis yəhudisi və İlkin Tədqiqatlar kitabının müəllifi, Fransız yəhudisi David Leon Koen, Macarıstan yəhudisi Arminius Vamberi. Vamberi 1868-ci ildə İngiltərədə “Orta Asiya Xanlığında Yalançı Dərviş” kitabını nəşr etdirərək xəyali pantürkizm imperiyasının xəritəsini cızmağa başlayır.”
Doktor Kazemi əlavə etdi: Maraqlıdır ki, bu gün də panturaizm nəzəriyyəçiləri Branda Şafer, Maykl Dorn və Arye Qut (2 iyun 1975– 20 sentyabr 2022) kimi sionist və amerikalı şəxslər və sionist rejimin Bakıdakı səfirləridir.
Avrasiya üzrə baş tədqiqatçı daha sonra vurğuladı: “Bu dövrdə sionizmin ikinci rolu, Osmanlı İmperiyasının dağılması ilə Gənc Türklərin yüksəlişindəki rolu idi.” O əlavə edib ki, miladi 1901-ci ildə Sultan II Əbdülhəmid sionizmin banisi Teodor Hertzlin Fələstində yəhudi qəsəbəsi yaratmaq tələbinə qarşı çıxıb və “Mizraei Qasu”nun başçılıq etdiyi sionist nümayəndə heyəti ilə görüşməkdən imtina edib. Bundan sonra bütün Osmanlı İmperiyasında mərkəzi pan-ərəbizm olan etnik dalğa daha da gücləndi və nəhayət, Osmanlı İmperatorluğunun dağılması ilə Mustafa Kamal hakimiyyətə gəldi. Mustafa Kamal 1881-ci ildə “Salonik” liman şəhərində Dönmə yəhudi (zahirdə İslam dinini qəbul etmiş yəhudilər) ailəsində anadan olub.
Universitet professoru daha sonra əlavə etdi: “Sionizm və pantürkizm ideoloji baxımdan ortaq bir əsasa malikdir və hər ikisi özlərinin üstün xalq olduqlarına inanırlar. Artur David Lemley 1832-ci ildə İlkin Baxış kitabında yazıb: Türklər müstəqil və görkəmli bir irqdir və ərəblərdən və digər şərq xalqlarından üstündürlər. Türkiyədə Pantürkizmin bütün nəzəriyyəçiləri Ziya Qoq Alp, Əhməd Ağayev, Yusuf Akçora kimi yəhudi nəzəriyyəçilərindən təsirlənərək onları tərənnüm etmişlər.”
Dr. Kazemi daha sonra vurğuladı: “Pantürkizm və Panazərizmi sionizmlə birləşdirən ikinci dövr Sovet İttifaqının dağılmasından sonra, prezident Turqut Özal başda olmaqla Türkiyə rəsmiləri Türkiyənin Adriatik dənizindən Böyük Çin Səddinə qədər mövcudluğunu vurğuladıqdan sonra başlayır və o vaxtdan bəri Ermənistanın cənubuna nəzarətin müzakirəsi Bülənt Ecevit planı də daxil olmaqla bir neçə plan şəklində gündəmə gətirilib. Amma birinci Qarabağ müharibəsi və regionu idarə edən şərtlər və rus quruluşunun davam etməsi pantürkizm xülyasına mane olur, xüsusən ki o dövrdə Qərbin Avrasiya regionunda siyasi düzənlə bağlı hələ dəqiq planı yox idi.”
Doktor Kazemi daha sonra vurğulayıb ki, Stiven Uolt kimi nəzəriyyəçilərin fikrincə, Amerikanın tənəzzülünün ciddi prosesə başladığı 2017-ci ildən etibarən müxtəlif regionlarda, o cümlədən Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın hartlandı olan ölkələrdə yeni nizamın yaradılması daha da genişlənərək NATO-nun gündəliyindədir. Məhz bu məqamda panturanizm ideyasına əsaslanan anqlosakson nizamı baş qaldırır və Nikol Paşinyanın Ermənistanda rəngli inqilabla hakimiyyətə gəlməsindən iki il sonra İkinci Qarabağ müharibəsi layihəsi başlayır və aydın olur ki, Ermənistanın cənubunun bölünməsi İkinci Qarabağ müharibənin əsas məqsədir.”
Universitetin beynəlxalq hüquq professoru daha sonra anqlo-sakson nizamının məqsədlərini rus nizamının dağıdılması, İran nizamının qarşısının alınması və Qafqaz və Orta Asiyada türk hökumətlərinin təşkilatlanması şəklində türk dünyasının yaradılması ilə Çin nizamının bərqərar olmasının qarşısını almaq kimi xarakterizə edib ki, türk dünyasının daxilində müsəlman Sion fenomeni xristian Sionu kimi yaradılmalıdır.”
Doktor Kazemi əlavə edib: “İkinci Qarabağ müharibəsində ən bariz surətdə birbaşa hərbi rolu sionizmi təmsil edən İsrail rejimi və pantürkizmi təmsil edən Pantürkist Milli Hərəkat Partiyasına bağlı Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası oynayıb.”
Avrasiya məsələləri üzrə baş tədqiqatçı sionizm və pantürkizm arasındakı əlaqəni izah edərkən, onların ortaq maraqlarının ən mühümlərini belə qeyd etdi:
– Anqlosakson nizamının qurulması və NATO-nun Turani dəhlizinin yaradılması ilə İran, Rusiya və Çin mehvərinin zəiflədilməsi
– Bölgədə pan-turaizmin mənfi fikirlərini yaymaq və İran, Rusiya və Çində irqçiliyi təbliğ etmək. Çünki sionist rejiminə görə, yalnız etnik separatizm olduğu halda, İranı bölgədə boğmaq və Azərbaycan Respublikasını sionizmin regional bazasına çevirmək mümkündür.
– İsrailin Bakı-Ceyhan boru kəmərindən neft nəqlinə uzunmüddətli zəmanət yaratmaq, Türkiyə bu zəmanətin müqabilində sionist rejimin Leviathan yatağından qaz nəql etmək imtiyazı əldə edib.
– Türk dünyasının sionist rejimin logistika mənbəyinə çevrilməsi, bunu Əl-Əqsa əməliyyatından sonra türk dünyası adlanan yerlərdən İsrailə qida, enerji, təyyarə yanacağı, tikinti materialları və içməli su və… göndərilməsi təcrübə də göstərdi.
– Qafqaz və Mərkəzi Asiyada təkfirçi vəhhabiliyin və ixvançılığın gücləndirilməsi
– Qafqaz və Avrasiyada sionizm və pantürkizmin anti-şiə və antiiran hərəkətlərdə ortaq maraqları
– Qərb dövlətlərinin, xüsusilə İngiltərənin köməyi ilə etnik təmizləməyə şahidlik edən və əhalisi boş qalan Qarabağda ikinci İsrailin (Azrail) yaradılması.
– Ukraynanın Rusiyaya qarşı müharibəsində sionizm və pantürkizm maraqlarının uzlaşdırılması
– Erməni Soyqırımı məsələsini boykot etməkdə ümumi maraqlar
– Panazərizmi turanlaşdırmaq və azərbaycanlıların əsl iranlı kimliyini məhv etməkdə ümumi maraqlar
– Hindistan və Pakistan, Əfqanıstan, Anadolu və Qafqazda anqlosakson nizamı formasında həyata keçirilən İransızlaşdırma və Farssızlaşdırma planlarında ümumi maraqlar və nəticədə Tzipi Livni kimi sionist siyasətçilərin güyaki “Beynəlxalq Nizami Gəncəvi Fondu” adlanan qurumda iştirakı.

https://www.iichs.ir/fa/news/25316/