پروژه‌های گاپ و داپ ترکیه از منظر حقوق بین‌الملل و رسالت رسانه ها

چکیده احمد کاظمی طرح‌های گاپ و داپ ترکیه با احداث ده‌ها سد بر روی رودخانه‌های بین‌المللی، دجله فرات و ارس کشور‌های، عراق، سوریه، ایران ارمنستان و جمهوری آذربایجان را با انبوهی از بحران‌های زیست محیطی و چالش‌های، اقتصادی اجتماعی و انسانی مواجه می‌. کنند ایجاد ریزگرد‌ها کاهش حق آبه کشور‌های پایین دست از بین رفتن گونه‌های بومی، آبزیان خشک شدن تالاب‌ها، بیابان زایی بحران کشاورزی، بهداشتی تشدید بیکاری و مهاجرت از تبعات پروژه‌های گاپ و داپ. است ترکیه با ادعای اینکه منابع آبی دجله فرات و ارس بخشی از آب‌های داخلی این کشور هستند، علی رغم اعتراض‌ها در حال [...]

تروریسم تکفیری داعش و محور مقاومت ضد صهیونیستی

مقدمه: با اشغال شهر بزرگ و نفت خیز موصل در خرداد ۹۳ توسط داعش ، خطر این گروهک تروریستی بشدت در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه ای جهان قرار گرفت ، تا قبل از آن ، ایران کشوری که مبارزه واقعی علیه تروریسم در منطقه را رهبری می کند ، بارها درباره خطرات گروهک تروریستی داعش هشدار و موضوع را در تریبون ها و مجامع مختلف بین المللی مطرح کرده بود ، اما کشورهای غربی و متحدان عربی آن که خود موسس داعش هستند، تا قبل از خیز داعش به سوی چاههای نفتی موصل عراق، سیاست تامین مالی و [...]

Go to Top