بزودی منتشر می شود: وضعیت اقلیت ها در جمهوری آذربایجان از منظر حقوق بین‌الملل

بزودی منتشر می شود: وضعیت اقلیت ها در جمهوری آذربایجان از منظر حقوق بین‌الملل جدیدترین کتاب دکتر احمد کاظمی با عنوان "وضعیت اقلیت ها در جمهوری آذربایجان از منظر حقوق بین‌الملل " بزودی منتشر می شود . در پشت جلد این کتاب آمده است : جمهوری آذربایجان (آران تاریخی) اگرچه به لحاظ مساحت و جمعیت، کشورِ نفتیِ کوچک محسوب می-شود اما از منظر دموگرافی، کشوری «کثیرالملّه» می باشد؛ بطوریکه بیش از 35 اقلیت قومی، مذهبی، زبانی و ملی در آنجا زندگی می کنند. این کتاب با رویکرد «حقوقِ بین المللی» و با استفاده از منابع معتبر فارسی، انگلیسی، روسی، آذری [...]

کتاب وضعیت اقلیت ها در ترکیه از منظر حقوق بین الملل

خرید اینترنتی کتاب

کتاب مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر

خرید اینترنتی کتاب

Go to Top