عناوین نظارت و ارزیابی علمی

الف) نظارت و ارزیابی علمی  پژوهش های حقوقی نظارت و ارزیابی علمی دهها پژوهش حقوقی شامل: ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل(1399) دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل با تمرکز بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با دزدی دریایی (1401) بررسی جنگ روسیه و اوکراین از منظر حقوق بین‌الملل (1401) تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی در ایران و غرب آسیا از منظر حقوق بین الملل (1400) قطع پخش شبکه های تلویزیونی از ماهواره ها از منظر حقوق بین الملل (1396) تحریم‌ها و محدودیت های دارویی در ایران از منظر حقوق بین الملل (1400) مسئولیت دولت ها و [...]