رویکرد غرب در تحریم های یکجانبه رسانه ای، تروریسم رسانه ای است

سخنرانان در نشست «تحریم رسانه ای از منظر حقوق بین الملل»، بر ریاکاری غرب در عبور از ادعای پایبندی به اصل جریان آزاد اطلاعات به دیکتاتوری رسانه ای، غیرمشروع بودن تحریم های یکجانبه رسانه ای علیه ایران از منظر حقوق بین الملل، عملکرد کشورهای غربی در ترویج تروریسم رسانه ای و ضرورت جرم انگاری فعالیت رسانه های مروج خشونت و نفرت پراکنی تاکید کردند. بر اساس این گزارش، نشست «تحریم رسانه ای از منظر حقوق بین الملل» با حضور تعدادی از اساتید ارتباطات و حقوق بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز برگزار شد دکتر اکبرنصراللهی رئیس دانشکده علوم [...]