گزارش نشست بحران غزه ۲۰۲۳ از منظر حقوق بین الملل

گزارش نشست بحران غزه 2023 از منظر حقوق بین الملل در روز چهارشنبه مورخ 3 آبان 1402 ساعت 30/9 درمحل سالن دانشکده هنر توسط دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی با حضور سخنرانان ذیل برگزارشد. در ابتدا دبیر نشست خانم دکتر مهناز رشیدی عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی به تشریح وضعیت حمله حماس درتاریخ 7 اکتبر (15 مهرماه) به رژیم اسرائیل و نیز معرفی سخنرانان و محورهای نشست پرداخت. سپس جناب آقای دکتر عبدالحسین صفایی عضو هیات علمی وابسته واحد تهران مرکزی ضمن تشریح وضعیت غزه به عنوان منطقه اشغالی، حق بر مقاومت مردم این منطقه در راستای [...]

بحران غزه ۲۰۲۳ از منظر حقوق بین الملل

همایش «بحران غزه ۲۰۲۳ از منظر حقوق بین الملل» زمان: چهارشنبه 3 آبان ساعت 9:30 مکان: سوهانک، واحد تهران مرکزی، سالن دانشکده هنر

Go to Top