چکیده
قفقاز منطقه‌ای است کوهستانی در جنوب غربی روسیه که از غرب به دریای سیاه و آزوف از شرق به دریای خزر از شمال به اراضی پست کوما‌مانیچ روسیه و از جنوب به ایران و از جنوب غربی به ترکیه محدود می‌شود. مساحت این منطقه حدود ۴٠٠ هزار کیلومتر مربع است این منطقه را رشته کوه‌های قفقاز بزرگ به دو منطقه جداگانه قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی تقسیم می‌کند.
پس از فروپاشی شوروی منطقه قفقاز به یکی از کانون‌های بحرانی در جهان تبدیل شده است. فهرست طویل منازعات و اختلافات در قفقاز شامل همه گونه مدل‌های ناامنی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و هسته‌ای است در واقع قفقاز به عنوان منطقه کوهستانی و چهارراهی مابین شرق و غرب اروپا و آسیا شناخته می‌شود که این موضوع یکی از دلایل اهمیت استراتژیک این منطقه است این اهمیت قفقاز باعث تلاش‌های قدرت‌های بیگانه به ویژه آمریکا برای تسلط بر این منطقه می‌شود که بی‌شک بر آیند این رقابت‌ها یکی از عوامل ناامنی در قفقاز است با توجه به اهمیت این امر سه کشور گرجستان ارمنستان و آذربایجان و شرایط سیاسی گذشته و حال آن‌ها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً نتیجه‌گیری در قالب موضوع آمریکا به دنبال تغییر آرایش سیاسی قفقاز آورده شده است.