اربکان معمار سیاست اسلام گرایی در جمهوری ترکیه

اربکان معمار سیاست اسلام گرایی در جمهوری ترکیه مرحوم پرفسور نجم الدین اربکان نخستین نخست وزیر اسلامگرا در ترکیه را می توان معمار رویکرد اسلامگرایی پس از تاسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 دانست ، احیای موج اسلامی در ترکیه در فضایی کاملا ضد اسلامی آنهم در دوران جنگ سرد و جهان دو قطبی نشاندهنده عظمت نقشی است که اربکان در پس از تاسیس جمهوری ترکیه در رویکرد داخلی و خارجی این کشور انجام داده است ، بعداز فروپاشی امپراتوری عثمانی که از نظر اربکان دلیل آن توطئه اى غربى بود که برخى ترک هاى غربزده به آن کمک کردند، [...]

Go to Top