نگاهی به مناسبات فرهنگی ایران و ترکیه

مقدمه: ايران بيش از 6000 كيلومتر با كشورهاي پاكستان، افغانستان، تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان، تركيه و عراق مرز خشكي مشترك دارد. ترکيه يکي از همسايگان شمال غربي ايران است. تركيه نقطه تلاقي دو قاره مهم آسيا و اروپا مي باشد که در جنوب شرقي اروپا و جنوب غربي آسيا واقع شده است. تركيه 780580 كيلومتر مربع مساحت دارد كه كمتر از نصف مساحت ايران است و از اين نظر سي و پنجمين كشور جهان محسوب مي گردد. 770760 كيلومتر مربع از مساحت تركيه در خشكي و 9820 كيلومتر آن نيز مساحت آبي مي باشد. تركيه دو همسايه اروپايي و سه [...]