باکو ـ تل آویو: هدف گذاری ایجاد پایگاه منطقه ای صهیونیسم

مقدمه شاید آن زمانی که در آذر ماه 1389 سایت افشاء گر ویکیلیکس اعلام کرد که الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان مناسبات باکو و تل آویو را به آیسبرگ (کوه یخی) تشبیه کرده است که تنها یک بخش آن دیده می شود و نه دهم آن پنهان است، کمتر کسی ابعاد پیچیده و گسترده مناسبات جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی را باور داشت. در خوشبینانه ترین حالت مناسبات باکو و تل آویو بعنوان تلاش دو طرف ناهمگن برای ایجاد شراکت و اتحاد راهبردی قلمداد می شد ، اما قراین متعددی نشان می دهد که هدف گذاری رژیم صهیونیستی [...]