سخنرانان در نشست «تحریم رسانه ای از منظر حقوق بین الملل»، بر ریاکاری غرب در عبور از ادعای پایبندی به اصل جریان آزاد اطلاعات به دیکتاتوری رسانه ای، غیرمشروع بودن تحریم های یکجانبه رسانه ای علیه ایران از منظر حقوق بین الملل، عملکرد کشورهای غربی در ترویج تروریسم رسانه ای و ضرورت جرم انگاری فعالیت رسانه های مروج خشونت و نفرت پراکنی تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، نشست «تحریم رسانه ای از منظر حقوق بین الملل» با حضور تعدادی از اساتید ارتباطات و حقوق بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز برگزار شد

دکتر اکبرنصراللهی رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه تهران مرکز در این نشست با تاکید بر اینکه آمریکایی ها در گذشته مدعی اصل جریان آزاد اطلاعات بودند، افزود: جان فاستر دالاس وزیر امورخارجه آمریکا در دوره آیزنهاور به صراحت اظهارمی داشت که یگانه اصل سیاست خارجی آمریکا آزادی پخش اطلاعات است، اما از دهه ۸۰ به بعد می بینیم که آمریکایی ها درست برعکس این اصل عمل می کنندو ازحق دسترسی کشورها و مردم به اطلاعات جلوگیری و درواقع دیکتاتوری رسانه ای و آپارتاید رسانه ای را پیگیری می کنند.

این استاد ارتباطات افزود از نظر آمریکا اصل جریان آزاد اطلاعات و آزادی رسانه ای ، مشروط است یعنی رسانه ها درمخالفت با کشورهای مستقل و اسلامی، آزاد هستند، درتخریب اعتقادات دینی مردم آزاد هستند، در بهم ریختن امنیت ملی کشورهای دیگر آزاد هستند. ولی اگر آزادی درمورد خودشان باشد، آزادی رسانه ای مفهومی ندارد چون آنها غیر از خودشان، روایت دیگری را قبول نمی کنند.

وی افزود: هدف تروریسم رسانه ای و دیکتاتوری رسانه غرب، ایجاد مارپیچ رسانه ای در رسانه های مستقل هست. یعنی اینها می خواهند کاری بکنند که رسانه های مستقل یا همان روایت رسانه های غرب را بگویند یا درمقابل روایت غرب سکوت بکنند.

نصراللهی تاکید کرد: درجریان اغتشاشات سال گذشته دیدید که کشورهای غربی به صراحت از طریق رسانه ها، آموزش خشونت، خرابکاری و ساخت مواد منفجره را می دادند؛ اگر به ادعای امریکا، امنیت ملی آمریکا خط قرمز هست و اصول رسانه ای و قوانین دیگر این را تاکید می کند چرا در مورد کشورهای دیگر به آن اعتقادی ندارند.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه تهران مرکز، راهکار مقابله با این روند را رسیدن به «بازدارندگی رسانه ای» با استفاده راهبرد رسانه های موازی واستفاده از ظرفیت های نوین و بالا بردن سواد رسانه ای خواند.

دکتر سید یاسر ضیایی عضو هیات علمی دانشگاه قم و دیگر سخنران این نشست نیز ضمن تبیین مفهوم تحریم و تهدید، افزود استثناهای اصل آزادی جریان اطلاعات بر اساس ماده ده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شامل ممنوعیت تبلیغ علیه تمامیت ارضی، امنیت عمومی ، نظم عمومی ، اقتدار حاکمیت و بی طرفی دستگاه قضاوت است؛ و از آنجا که چنین رویکری دررسانه های ایرانی وجود ندارد، تحریم آنها فاقد مشروعیت حقوقی است.

دکتر ضیایی افزود: تحریم هایی فراتر ازقطعنامه های شورای امنیت برخلاف نظام حقوقی سازمان ملل است، و از آنجا که تحریم ها چون جنبه کیفری دارند قطعنامه های تحریمی سازمان ملل باید مضیق تفسیر شوند؛ بنابراین قطعنامه تحریم هسته ای نمی تواند مبنای تحریم رسانه ای باشد. ضمن اینکه تحریم هایی شورای اتحادیه اروپا با اصل «تحریم هوشمند» که طبق آن نباید حقوق مردم نقض شود، مغایرت دارد.

وی با اشاره به نقش تبیینی شبکه های برون مرزی ایران افزود: تبیین عقاید با مدیریت اغتشاش فرق می کند بنابراین این رسانه های مورد حمایت غرب که مروج تروریسم هستند، مستحق تحریم و جرم انگاری می باند ؛ چنانچه در اغتشاشات مهرماه و آبان سال ۱۴۰۱ شاهد عملکرد خشونت آمیز آنها بودیم.

عضو هیات علمی دانشگاه قم تاکید کرد: رویکرد نفرت پراکنانه شبکه های غربی یا شبکه های مورد حمایت آنها علاوه بر شورای حقوق بشر، کمیته های حقوق بشر، کپیوس(copious) و (آی تی یو) ITU ، در محاکم داخلی کشورها از طریق مبانی صلاحیت سرزمینی، واقعی، شخصی وجهانی قابل پیگیری است.

وی افزود: مسئله قانون گذاری و جرم انگاری درباره رسانه های تروریستی ضرورت دارد و این موضوع، زمینه همفکری قضایی هم درداخل و هم درخارج را فراهم می کند.

دکتر احمدکاظمی دبیر این نشست و استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه زمانی تحریم رسانه ای می تواند اعمال بشود که مواردی نظیر تحریک به نسل کشی یا نقض فاحش حقوق بشریا نفرت پراکنی مذهبی یا قومی باشد، افزود چنین رویکرد در شبکه های برون مرزی ایران وجود ندارد، بنابراین تحریم های شورای اتحادیه اروپا علیه رسانه های ایران با رویکردهای مغرضانه سیاسی، امنیتی و درواقع با عناد ورزی و غرض ورزی اعمال شده اند که این به معنای تروریسم رسانه ای است.

دکتر کاظمی افزود : تروریسم رسانه ای غرب دارای دو وجه سیاسی است. اولین وجه تروریسم رسانه ای غرب این است که آنها علیرغم شعارهایی که در خصوص اصل جریان آزاد اطلاعات می دهند رسانه های ما را که گفتمان انقلاب اسلامی را روایت می کنند، تحریم می سازند. دومین وجه نیز آن است که غرب از فعالیت های رسانه ای گروه های تروریستی حمایت می کند چنانچه گروه تروریستی داعش ازبسترهای اینترنتی غرب برای ترویج خشونت استفاده می کرد؛ این نهایت ریاکاری و دوگانگی غرب را نشان می دهد.

وی با تاکید بر اینکه جای ائتلاف های منطقه ای و حتی بین المللی در حوزه رسانه ای در محورمقاومت و کشورهای همسو، خالی است؛ افزود چرا امروزه ما بنا برضرورت های سیاسی واقتصادی سازمان شانگهای را داریم، اما از ائتلاف رسانه ای بی نصیب هستیم؟ در حال حاضر که شبکه های برون مرزی ایران و روسیه ازسوی اتحادیه اروپا تحریم شدند، چرا ما نباید دراین حوزه ائتلاف کشورهای تحت تحریم رسانه ای را تشکیل ندهیم؟

دکتر کاظمی در خصوص راهکارهای پیگیری حقوقی مقابله با نفرت پراکنی شبکه های غربی، ضمن اشاره به ظرفیت های محاکم داخلی، سازورکارهای داخلی کشورهای میزبان شبکه ها و دیوان اروپایی حقوق بشر، افزود: در اغتشاشات شاهد بودیم که شبکه های مستقر در لندن به معنای اخص کلمه اقدام به ترویج خشونت و تروریسم کردند، بنابراین ما باید از ظرفیت های کنوانسیون منع تبعیض نژادی برای شکایت علیه انگلستان در دیوان بین المللی دادگستری استفاده کنیم.

وی افزود : ایران و انگلستان هردو عضو کنوانسیون منع تبعیض نژادی هستند؛ این کنوانسیون در چندین ماده کشورهای عضو را ملزم می کند که از تبلیغات نفرت پراکنانه خودداری کنند، تهران می تواند با استناد به کنوانسیون منع تبعیض نژادی و امکانی که این کنوانسیون برای مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری ایجاد کرده است ، علیه انگلستان به دلیل میزبانی و همراهی با نفرت پراکنی که شبکه های مستقر درآنجا دارند، شکایت بکند؛ این شکایت می تواند ازمنظر هنجاری و حقوقی برای انگلستان هزینه ایجاد بکند؛ این موضوع مهمی هست که دربخش های حقوقی ما لازم است که پیگیری بشود .

دکتر کاظمی اضافه کرد: برخی ازکشورها ازاین ظرفیت استفاده کرده اند. در همین جنگ قراباغ که دوسال پیش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بود، هردو کشور عضو این کنوانسیون بودند، ارمنستان با استناد به بحث نفرت پراکنی که طرف مقابل داشت، اقدام به شکایت کرد و دیوان قرارموقت در این خصوص صادرکرد و پرونده مذکور مفتوح است.

دکترعلیرضا شمشیری رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز نیز در این نشست با تاکید بر اینکه اگر اقدامات رسانه ای همراه با تبعیض نژادی یا برای ایجاد اختلافات مذهبی باشد، از نظر حقوق بین الملل محکوم است افزود بعضی رسانه های نفرت پراکن درشبکه های ماهواره ای با هدف ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی پخش می شوند که ضرورت دارد که پیگیری حقوقی گردد.

دکتر شمشیری افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بارها از جمله در عرصه رسانه ای توسط قدرت های استکبار مورد تعدی قرار گرفته است تا صدای به حق رسانه های جمهوری اسلامی ایران به گوش جهانیان نرسد واین سلطه جویان غربی، بدون هزینه به اهداف خود دستیابی پیدا کنند.

رئیس دانشکده حقوق تهران مرکز همچنین در خصوص برگزاری این نشست ها افزود دانشکده حقوق تهران مرکز، با ظرفیت بسیار خوبی که دارد در گرایش هایی که در رشته حقوق از جمله حقوق بین الملل وجود دارد تصمیم دارد ماهانه نشست هایی در خصوص مسایل مسائل حقوقی کشور برگزار کند.

پایان