برگزارکنندگان:

مرکز مطالعات ارواسیایی موسسه مطالعات بین‌المللی دانشگاه دولتی روابط بین‌الملل مسکو وابسته به وزارت امور خارجه روسیه

موسسه مطالعات راهبردی شرق، ایران

زمان برگزاری:

۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به وقت مسکو
۱۹ مهرماه ۱۴۰۲، از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ به وقت ایران

شرکت کنندگان از طرف روسیه:

۱. ایوان سافرانچوک، مدیر مرکز مطالعات اوراسیای موسسه مطالعات بین‌المللی دانشگاه دولتی روابط بین‌الملل مسکو.
۲. الکساندر کنیازف، محقق ارشد موسسه مطالعات بین‌المللی دانشگاه دولتی روابط بین‌الملل مسکو.
۳. میخائیل کوناروفسکی، محقق ارشد مرکز مطالعات آسیای شرقی و سازمان همکاری‌های شانگهای موسسه مطالعات بین‌المللی دانشگاه دولتی روابط بین‌الملل مسکو.
۴. سرگئی مارکدانوف، محقق ارشد مرکز امنیت اروپا و آتلانتیک موسسه مطالعات بین‌المللی دانشگاه دولتی روابط بین‌الملل مسکو.
۵. احمد یارلیکاپوف، محقق ارشد مرکز مطالعات اروپا وآسیای موسسه مطالعات بین‌المللی دانشگاه دولتی روابط بین‌الملل مسکو.
۶. گئورگی ماچیتیدزه، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات آفریقا و خاورمیانه موسسه مطالعات بین‌المللی دانشگاه دولتی روابط بین‌الملل مسکو.
۷. آدلان مارگویف، پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقای موسسه مطالعات بین‌المللی دانشگاه دولتی روابط بین‌الملل مسکو.
۸. ایوگنی کوژاکین، رئیس دانشکده روابط بین‌الملل، علوم سیاسی و مطالعات منطقه‌ای دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه.
۹. آرتور سلیمانوف، کارشناس مرکز مطالعات ژئوپلیتیک «برلیک-وحدت»، شهر «اوفا».
۱۰. الکسی چکریژوف، کارشناس مرکز مطالعات ژئوپلیتیک «برلیک-وحدت»، شهر «اوفا».

شرکت کنندگان از طرف ایران:
۱. احمد کاظمی؛ دکترای حقوق بین الملل و پژوهشگر ارشد اوراسیا، استاد دانشگاه
۲. شعیب بهمن؛ دکتری علوم سیاسی، پژوهشگر مسائل اوراسیا، مدیر مؤسسه مطالعات جهان معاصر، استاد دانشگاه
۳. جواد جمالی؛ مدیر مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
۴. علیرضا چرمگی؛ مدیر دفتر منطقه‌ای آسیای مرکزی خبرگزاری فارس