بجرات می توان گفت که طی یک دهه اخیر مناقشه آبخازیا مهمترین فاکتور تاثیر گذار بر مناسبات روسیه و گرجستان بوده است و اساساً مذاکره ای بین دو طرف نبوده است که در مسایل آبخازیا مطرح نشود . این موضوع با گذشت زمان بعضاً ابعاد جدیدی نیز بخود می یابد . در این راستا بتازگی تدو جایاریدزه دبیر شورای امنیت ملی گرجستان وا والری لوشچنین نماینده ویژه ئیس جمهوری روسیه در امور آبخازیا در مسکو دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ، دبیر شورای امنیت ملی گرجستان خواهان نقش فعال روسیه برای حل مناقشه آبخازیا شد. سفر جاپاریدزه به روسیه پس از برگزاری مذاکرات بی نتیجه صلح آبخازیا در ژنو با حضور پنج کشور عضو گروه دوستان دبیرکل سازمان ملل و یک هفته پس از ارسال نامه رئیس جمهوری گرجستان به همتای روسی خود صورت می گیرد. شواردنادزه در این نامه از روسیه خواسته است که مناسبات خود را با آبخازیا قطع کند. رئیس جمهوری گرجستان تاکید کرده است که منتظر پاسخ رئیس جمهوری روسیه است . اما دیمیتری راگوزین رئیس کمیته روابط بین المللی دوما، هفته گذشته گفت کرملین چنین نامه ای دریافت نکرده است . طرح مجدد درخواست شوارد نادزه یکی از محورهای مذاکرات جاپاریدزه بامقامات روسیه بود. اما بنظر می رسد دبیر شورای امنیت ملی گرجستان در این سفر اهداف مهمتری را دنبال می کرد. پارلمان گرجستان بتازگی با انتشار قطعنامه ای خواهان اجرای بند ۷ منشور سازمان ملل درخصوص مناقشه آبخازیا شد. این بند ، ” اجبار به صلح ” نامیده می شود. در این بند ، افزایش نیروهای سازمان ملل در گرجستان و آبخازیا و نیز اقدامات شورای امنیت پیش بینی شده است . اما روسیه بخاطر نگرانی از کاهش نفوذ خود در آبخازیا و نیزاحتمال مطرح شدن خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از منطقه ، با این طرح گرجستان مخالف است . درعین حال گرجستان خواهان حمایت روسیه بعنوان یکی از اعضای گروه دوستان دبیرکل سازمان ملل برای حل مناقشه آبخازیا از مفاد ” سند بودن است .در این سند که توسط ” دیتر بودن ” نماینده پیشین دبیرکل سازمان ملل در امور آبخازیا تهیه شده است ، بر حل مناقشه آبخازیا در چارچوب تمامیت ارضی گرجستان تاکید شده است . جمهوری خودخوانده آبخازیا بشدت با این طرح مخالفت می کند. اما گرجستان بدنبال جذب حمایت روسیه در این خصوص است . نباید فراموش کرد که دولت گرجستان برغم مخالفت شدید امریکا هفته گذشته قرارداد ۲۵ ساله همکاری در زمینه انرژی گاز و خرید و انتقال آن با روسیه امضاء کرد که امتیاردهی قابل توجهی به روسیه از سوی کشوری غربگرا نظیر گرجستان محسوب می شود . نکته مهمتر نارضایتی گرجستان از عملی نشدن توافق مارس گذشته روسای جمهوری گرجستان و روسیه در سوچی است . براساس این توافق روسیه متعهد شده است که بازگشت سریع هزاران آواره گرجی راممکن سازد ۰ اما این موضوع نیز تاکنون تحقق نیافته است . بلکه اقدام روسیه در ازسرگیری فعالیت خط کشتیرانی بین بنادر سوچی به سوخومی مرکز آبخازیا از ۲۷ جولای ، مقامات تفلیس را نگران کرده است . بطوریکه برخی از محافل سیاسی گرجستان ، خواهان لغو تعهد این کشور به رعایت آتش بس در آبخازیا ، شده اند. ازسوی دیگر برغم موافقت روسیه با در خواست گرجستان ، جمهوری خودخوانده آبخازیا از بازرسی پایگاه تخلیه شده روسی گودائوتا جلوگیری می کند. درچنین شرایطی گرجستان خواهان فشار روسیه به آبخازیا است . اما استقبال مقامات روسیه از خارچیمبا نخست وزیر جمهوری خودخوانده آبخازیا که همزمان با جاپاریدزه به مسکو سفر کرده بود ، بهمراه تاکید لوشچنین بر انعطاف ناپذیری گرجستان در مذاکرات حاکی از آن است که هنوز تغییری در سیاستهای آبخازیایی کرملین روی نداده است .