عبدا…گل وزیر امورخارجه ترکیه بتازگی در اجلاس دو روزه وزرای امورخارجه کشورهای عضو و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا در هلند شرکت کرد تا از این فرصت برای تشریح اقداماتی که ترکیه بویژه طی دو سال اخیر جهت همگرایی با اتحادیه اروپا کرده است ، استفاده کند . ترکیه در حال حاضر در شرایط دشواری قرار دارد . ششم اکتبر کمیسیون اروپا گزارشی در مورد پیشرفت همگرایی ترکیه و اتحادیه اروپا قرائت خواهد کرد و دسامبر آینده سران اتحادیه اروپا نیز در مورد حدول زمانی عضویت ترکیه در اتحادیه تصمیم خواهد گرفت . از سال ۱۹۹۹ که در اجلاس هلسینکی با نامزدی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موافقت شد ، تاکنون اتحادیه اروپا بارها به درخواست های ترکیه بی توجهی کرده است . حزب عدالت و توسعه طی دو سال اخیر با تصویب هفت لایجه همگرایی ، اعطاء حقوق فرهنگی به کردها ، کاهش نقش نظامیان در عرصه سیاسی ، برداشتن گامهای مورد انتظار اتحادیه اروپا در مساله قبرس و تعییرات در قوانین اساسی و جزایی بسوی اروپا حرکت کرده است . اما ظاهراً این اقدامات چندان برای اروپائیان قابل قبول نیست . در واقع این یک واقعیت غیرقابل انکار است که اغلب اروپائیان به اتحادیه اروپا بعنوان یک کلوپ صرفاً مسیحی نگاه می کنند . ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز برخوردتمدنها اخیراً تاکید کرد که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ، اصالت اروپایی این اتحادیه را بخطر می اندازد . شورای پاپی واتیکان نیز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با ریشه های مسیحی این اتحادیه مغایر خوانده است . جالب اینکه ژیسکاردستن رئیس جمهوری اسبق فرانسه و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را بعنوان پایان عمر این اتحادیه خوانده است . در چنین شرایطی مقامات ترکیه با بیم و نگرانی منتظر دسامبر آینده هستند . البته بنظر می رسد که اتحادیه اروپا در دسامبر آینده جدول زمانی عضویت ترکیه در این اتحادیه را مشخص خواهد کرد ، اما این سوال مهم مطرح است که دوره زمانی عضویت ترکیه در اتحادیه چقدر خواهد بود ؟ یوشکا فیشر وزیر امورخارجه ترکیه اخیراً بطور غیر مستقیم به این سوال پاسخ داده است . وی گفته است ترکیه جهت عضویت در اتحادیه اروپا آمادگی ندارد و این آمادگی ممکن است در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده بدست آید . بی شک چنین روندی ترکیه بار دیگر ترکیه را در شرایط دشوارتری قرار خواهد داد . چه اینکه ترکیه مجبور خواهد شد که در این مدت کاملاً هماهنگ با اتحادیه اروپا حرکت کند بدون اینکه امتیازی داشته باشد . آنچه مسلم است که گذشته از دیدگاههای صرف مسیحی و نگرانی اتحادیه اروپا از سرایت مشکلات بیکاری ، تورم و مهاجرت از ترکیه به این اتحادیه ، روابط باصطلاح راهبردی ترکیه با امریکا نیز مانعی در پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ست . کشورهای مطرح اتحادیه اروپا از اینکه امریکاگراها در این اتحادیه حضور داشته باشند و این اتحادیه را در قبال امریکا نفوذپذیر بکنند ، نگرانند . این در شرایطی است که در حال حاضر مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا نیز بمانند گذشته نیست و چنانچه اردوغان اخیراً به روزنامه صباح چاپ آنکارا گفته است ، صبر ترکیه در قبال عدم اقدام نظامی امریکا در قبال پ ک ک در شمال عراق در حال پایان یافتن است . آنچه مسلم است اینکه عضویت در اتحایه اروپا خوشایند مردم ترکیه است ، اما در عین حال اکثریت مردم ترکیه افزایش فعالیت در چارچوب نهادهایی نظیر کنفرانس اسلامی را به عضویت تحقیر آمیز در اتحادیه اروپا ترجیح می دهند .