ژنرال تونجر قلینیج دبیرکل شورای عالی امنیتی مای ترکیه بتازگی تاکید کرد ، انجام گفتگوهای رسمی میان ترکیه و ارمنستان بمعنای این نیست که آنکارا جمهموری آذربایجان را تنها گذاشته است . قلینیچ بار دیگر تاکید کرد که ترکیه برای حل اختلافات با ارمنستان گفتگوها با این کشور را ادامه خواهد داد . اگرچه روند عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان از مارس ۲۰۰۰ با تاسیس کمیسیون آشتی ترکیه و ارمنستان بصورت جدی تری مطرح شده است ، اما این موضوع طی ماههای اخیر بویژه با دیدار وزیران امورخارجه ترکیه و ارمنستان در مادرید مورد توجه محافل سیاسی قرار گرفته است . بویژه اینکه چهارو پنج ژوئن جاری نیز نشست کمیسیون آشتی ترکیه و ارمنستان در استانبول برگزار شد و طرفین از نتایج این نشست ابراز رضایت کردند . اظهار نظر های مقامات سیاسی و حتی نظامی ترکیه و ارمنستان طی روزهای اخیر در خصوص عادی سازی مناسبات نیز افزایش یافته است و مجموع این اظهارات حاکی از آن است که روند عادی سازی مناسبات دو کشور طی آینده نزدیک شدت بیشتری خواهد یافت . اما این موضوع شاید به همان اندازه که برای ترکیه مهم است برای جمهوری آذربایجان نیز مهم است ، چرا که ترکیه از سال ۱۹۹۲ همواره یا جار و جنجال و هیاهو این موضوع را شانتاژ کرده است که بخاطر منافع باکو و نیز مناقشه قره باغ مناسبا ت سیاسی با ارمنستان برقرار نکرده است . در این شانتاژ کمتر اشاره ای به نقش اختلافات تاریخی ارامنه و ترکها در خصوص مساله کشتار ارامنه می شد . بهرحال اینگونه تبلیغات آنکارا نقطه قوتی برای جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ محسوب می شد ، بویژه اینکه ترکیه یکی از روسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا ست . از اینرو نیز مطرح شدن زمزمه های عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان از سال ۲۰۰۰ بشدت مقامات جمهوری آذربایحان را نگران ساخت و طرح این نگرانی همواره یکی از محورهای اساسی تقریباً هر دیدار مقامات جمهوری آذربایجان و ترکیه بود . بویژه مرتوض علی عسگراف رئیس پارلمان جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۱ در سفر به ترکیه بشدت این موضوع را مطرح کرد ، اما ترکیه ازقبل بدلایل مختلفی نظیر مسکوت گذاشتن روند شناسیایی بین المللی کشتار ارامنه در امریکا و کشورهای اروپایی و نیز بخاطر علایق اقتصادی و سیاسی و پیاده کردن سیستم امنیتی مورد نظر خود در قفقاز جنوبی و نیز تضعیف روسیه از قبل تصمیم جدی برای عادی سازی مناسبات با ارمنستان گرفته است . اکنون که این روند وارد مرحله آشکار و جدی خود شده است مقامات ترکیه وعده می دهند که آنکارا ، باکو را تنها نگذاشته است . این در شرایطی است که این روند و مسایلی نظیر مشارکت سمبولیک سه نظامی ترکیه در رزمایش « بهترین تلاش ۲۰۰۳ » ناتو در ارمنستان ضربه جدی روانی و سیاسی به جمهوری آذربایجان محسوب می شود و از اینرو نیز دولتمردان باکو نیز پاسخی برای این موضوع ندارند . بطوریکه ولایت قلی اف وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان بتازگی در موضع گیری تعجب آوری تاکید کرده است که روند عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان امری طبیعی است . اما بعید است این پاسخ قانع کننده ای برای مردم جمهوری آذربایحان باشد .