سفر سه روزه آقای علی حمود وزیر کشور سوریه به ترکیه باردیگر توجه ها را به مناسبات این دو کشور همسابه جلب کرده است . حمود در دیدار با مقامات عالیرتبه ترکیه در مورد تحولات منطقه و مسایل امنیتی مورد علاقه گفتگو کرد . روند مناسبات ترکیه و سوریه از سال ۱۹۹۸ و پس از امضای موافقتنامه آدانا سیر صعودی داشته است . حضور اوجالان رهبر پ ک ک در سوریه دو کشور را در سال ۱۹۹۷ تا آستانه یک جنگ نمام عیار برد . آرایش نظامی ارتش ترکیه در طول مرزهای سوریه در آن زمان شکی نگذاشت که ترکیه آماده شده است تا با توجه به اطمینان یافتن از حمایت دمشق از پ ک ک و نیز تحت تاثیر القائات رژیم صهیونیستی با سوریه وارد یک جنگ شود . با وجود این خروج اوجالان از سوریه تا حدودی از شدت تنش در مناسبات دو کشور کاست . بطوریکه مرداد ماه گذشته مصطفی میرو نخست وزیر وقت ترکیه پس از ۱۷ سال از ترکیه دیدار کرد . در واقع بنظر می رسد چندین عامل دو کشور بویژه سوریه را به برداشتن گامهای بیشتر در مسیر همگرایی با ترکیه علاقمند ساخته است . تحولات عراق و نگرانی مشترک در مورد تحرکات استقلال طلبانه کردهای شمال عراق یکی از دلایل مهم همگرایی دو کشور است . از سویی دیگر با انحلال پ ک ک و سپس کادک اساساً تا حدودی از نقش منفی این موضوع در مناسبات دو کشور کاسته شده است . سوریه اگرچه حتی تا روزهای قبل از انحلال کادک از تروریستی شناخته شدن این گروه خودداری کرد ، اما به انحاء مختلف کوشید این باور را در مقامات کاخ چان کایا ایجاد کند که سوریه حمایتی از پ ک ک نخواهد داشت . از دیگر عوامل کمک کننده به بهبود همکاری امنیتی دو کشور بروز نوعی سردی دذر مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی است . دمشق این باور را بدرستی دارد که بخشی اعظمی از همکاریهای امنیتی ترکیه و رژیم صهیوینستی بعد ضد سوری دارد . اکنون با توجه به تحرکات مشکوک تل آویو در شمال عراق از جمله خرید اراضی کردها برای یهودیان و ارتباط پنهانی با کادک ،همچنین با توجه به واکنش افکار عمومی و جهان اسلام ترکیه و دولت آک چندان با تشدید مناسبات با رژیم صهیوینستی تمایل ندارد . این موضوع برای همگرایی سوریه و ترکیه که از قضا از منافع مشترک اقتصادی فراوانی برای مناسبات دوجانبه و منطقه ای برخوردار هستند ، نوعی فرصت زایی محسوب می شود . از سوی دیگر پس از اشغال عراق توسط امریکا ترکیه در سیاست آب خود در مورد دجله و فرات تعدیلات قابل توجهی به اجبار انجام داده است . مجموع این عوامل باعث شده است که مقامات سوری بیش از پیش به گسترش مناسبات با آنکارا علاقمند بشوند . با وجود این بخشی از سفر آقای حمود به ترکیه بخاطر فشار های امریکا به سوریه و حتی احتمال حمله امنریکا به سوریه است . امریکا اخیراً از مقامات ترکیه خواسته اژست که غیر از پایگاه اینجرلیک پایگاههای دیگری در اختیار مقامات واشنگتن در نزدیکی مرز سوریه قرار بدهد . این موضوع نگرانی سوریها را افزایش داده است . اگرجه با توجه به بحران بی اعتمادی کنونی در مناسبات امریکا و ترکیه و تحقیر شدن آنکارا در جنجال اعزام نیرو به عراق و مخالفت افکارعمومی داخل و خارج ترکیه دادن پایگاه به امریکا بعید است ، اما مقامات سوری تلاش دارند که از نزذیک با مواضع آنکارا در این خصوص آشنا بشوند و ضمناً اطمینان یابند که در خصوص دستگیری عاملان انفجار استانبول با آنکارا همکاری می کنند .مطبوعات ترکیه طی روهای اخیر مدعی شدند که تعدادی از عاملان انفجارها در سوریه هستند . در هرحال اگر جه برخی اختلافات نظیر مالکیت ارضی بندر اسکندرون هنوز بقوت خود باقی است ، اما شواهد حاکی از قرار گرفتن آنکارا و دمشق در مسیر همگرایی و احتمالاً انجام یک سفر تاریخی از سوی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ترکیه است .