صدور قطعنامه سیاسی شورای امنیت علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران در محافل سیاسی و رسانه ای ترکیه نیز بازتاب زیادی داشت. ترکیه پیش از این با حمایتها از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران بر لزوم حل مساله هسته ای ایران از طریق سیاسی و گفتگو تاکید کرده است.  قطعنامه شورای امنیت علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ایران در شرایطی صورت گرفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از بیش از دوهزار نفر روز بازرسی از مراکز هسته ای ایران بارها بر صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران تاکید کرده است. شکی نیست که این قطعنامه و تحریم ایران خللی در پشرفت ایران اسلامی ایجاد نخواهد کرد. دولتمردان امریکا طی سه دهه گذشته و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ،به منظور تضعیف تواتمندیهای ملی ایران ، گسترده ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال کردند. اما پیشرفتهای قابل توجه ایران در عرصه های گوناگون از جمله دستیابی به دانش و تکنولوژی هسته ای نشاندهنده شکست سیاستهای امریکا علیه نظام اسلامی ایران است. امریکا برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانه خود در اقصی نقاط جهان از نهادهای بین المللی به صورت ابزاری استفاده می کند . در این میان ناتوانی رهبران کاخ سفید در تحمیل سیاستهای فزون خواهانه شان به ملت ایران ، آنان را برآن داشت که در صدد استفاده ابزاری از شورای امنیت علیه ایران برآیند. این اقدام گامی در جهت بی اعتبار کردن نهادهای بین المللی است که می تواند تبعات جدی و زیانباری به دنبال داشته باشد . در شرایطی که ۱۱۸ کشور عضو جنبش عدم تعهد از فعالیتهای هسته ای ایران حمایت کردند , ادعای چند کشور قلدر عضو شورای امنیت علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ایران , مضحک است و از اینرو نیز صدور این قطعنامه ای هیچ تغییری در در اذهان عمومی ملل جهان از جمله ترکیه در خصوص فعالیتهای هسته ای ایران ایجاد نکرده است و فقط  توجه آنها را به این نکته معطوف کرد که غرب نمی خواهد شاهد پیشرفت کشورهای مستقل و اسلامی باشد . باید گفت دولت و ملت ایران در زمینه بهره بندی از تکنولوژی هسته ای راهی روشن و قانونی را در چارچوب معاهده ان پی تی در پیش گرفته است و تحت تاثیر سیاست تهدید آمریکا قرار نخواهد گرفت. در این راستا تصمیم ایران به راه اندازی سه هزار سانتریفیوژ جدید در نطنز و زیر مراقبت دوربین های آژانس بین المللی انرژی اتمی , نشان دهنده آن است که ایران در چارچوب قوانین بین المللی مقتدرانه راه خود را در جهت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ادامه خواهد داد و حتی در این زمینه تجربیات خود را در اختیار کشورهای اسلامی و مستقل قرارخواهد داد .  کشورهای غربی بر مبنای اصول ان پی تی موظف به کمک به پیشبرد فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران بودند ، اما نه تنها هرگز کمکی در اختیار ایران قرار ندارند بلکه اکنون درصددند قابلیت هایی را که ایران خود به دست آورده است از ملت ایران بگیرند . آنچه مسلم است اینکه برخورد غرب در برابر فعالیت هسته ای ایران الگوی برخورد آنها در خصوص کشورهای اسلامی است که می خواهند از انرژی هسته ای استفاده کنند . از اینرو حمایت کشورهای اسلامی از جمله ترکیه از فعالیتهای هسته ای ایران در واقع تقویت موضع هسته ای آتی خود این کشورها در برابر زیاد خواهی غربیهاست. این موضوع بویژه برای ترکیه که بدنبال ساخت نیروگاههای هسته ای است , اهمیت فراوان دارد. از اینرو مردم ترکیه انتظار دارند که دولت شان قطعنامه سیاسی شورای امنیت علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ایران را محکوم کند. بویژه اینکه در شرایطی که کشورهای اسلامی از جمله ترکیه بر خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته ای تاکید دارند , شورای امنیت دردهن کجی آشکار به جهان اسلام , در مقابل اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر داشتن سلاح هسته ای , به طور بی شرمانه ای سکوت اختیار کرد .