علی کریملی رهبر شاخه اصلاح طلبان جبهه خلق و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان اعلام کرد وی بنفع اعتبار محمداف رهبر حزب استقلال ملی از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری کناره گیری می کند . به گزارش فرانس پرس کریملی بتازگی تاکید کرد که طرفداران جبهه خلق در ۱۵ اکتبر آتی به اعتبار محمداف رای خواهند داد . این اولین مورد است که یکی از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آذربایجان به نفع یک نامزد انتخاباتی دیگر کناره گیری می کند . اما این موضوع مورد استقبال حزب مساوات برهبری عیسی قنبر و حزب دموکرات به دبیرکلی سردار جلال اوغلو و رهبری رسول قلی اف قرار نگرفته است . این چهار حزب در مجموع «اتحاد آذربایجان ما» را تشکیل می دهند . یکی از مهمترین اهداف احزاب غربگرا و مخالف دولت یعنی دموکرات ، استقلال ملی ، مساوات و جبهه خلق از تاسیس اتحاد آذربایجان ما معرفی یک نامزد مشترک برای انتخابات بود . در این راستا این اجزاب به حمایت کشورهای غربی نیز چشم دوخته اند . اما نشست ماه گذشته رهبران چهار حزب در لندن برای تعیین نامزد مشترک به نتیجه نرسید . برخی از محافل سیاسی جمهوری آذربایجان این موضوع را ناشی از اختلافات عیسی قنبر و اعتبار محمداف می دانند . در چنین شرایطی برخی از محافل سیاسی جمهوری آذربایجان اعلام کناره گیری علی کریملی از انتخابات بنفع اعتبار محمداف را ناشی از تشدید اختلافات در اتحاد آذربایجان ما می دانند . این موضوع نشان می دهد که احزاب مخالف بمانند انتخابات پیشین در این انتخابات نیز تاکنون نتوانستند اتحادیه منسجم و پایداری داشته باشند . بیش از این اتحادیه های احزای مخالف نظیر کنگره دموکراتیک و ائتلاف پنجگانه بدلیل تفاوت دیدگاهها ، اختلافات حزب و پیگیری منافع شخصی بجای منافع ملی موفق نبوده اند . الیته احزاب مخالف دولت را به ایجاد تفرقه در اتحادهای احزاب مخالف متهم می کنند . این در شرایطی است غربگرایی اغلب احزاب مخالف یکی از علل انتقادات عمومی از این احزاب است . چرا که از نظر جمهوری آذربایجان یکی علل ناکامی دولت باکو در اجرای برنامه های سیاسی و اقتصادی رویکرد غربگرایی وی است . در این میان سفر عیسی قنبر رهبرحزب مساوات روز یکشنبه (۱۴ سپتامبر ) به امریکا پایان یافت . وی دیدار با دستیار وزیر امور خارجه امریکا در امور قفقاز و آسیای مرکزی مدعی شد که امریکا می تواند برگزاری دموکراتیک انتخابات آذربایجان را تضمین کند . این در شرایطی است که هواداران احزاب غربگرا از جمله حزب مساوات طی هفته های اخیر در اعتراض به حمایت امریکا از نخست وزیری الهام علی اف در مقابل سفارت امریکا تجمع کردند . از اینرو باید گفت برخی از احزاب مخالف رویکرد مشخصی در قبال انتخابات ندارند . برخی از ناظران سیاسی معتقدند امید احزاب غربگرا و نیز حزب ینی آذربایجان به حمایت امریکا و غرب می تواند بشدت در اذهان عمومی جمهوری آذربایجان تاثیر منفی بگذارد و میزان مشارکت در پنجمین انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را کاهش دهد .