اخیرا باردیگر نقش رژیم صهیونیستی در هدایت کمیته دولتی امور آذریهای خارج از جمهوری آذربایجان مشخص شد. پیش از این برخی از رسانه ها فاش ساخته بودند که ناظم ابراهیم اف رئیس کمیته دولتی امور آذریهای خارج از جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی ارتباط نزدیکی دارد. در این میان سفرهای متعدد ابراهیم اف به فلسطین اشغالی و دیدار های وی با مقامات رژیم صهیونیستی نشان می دهد که رژیم صهیونیستی سناریو های متعددی برای استفاده از کمیته دولتی امور آذریهای خارج از جمهوری آذربایجان تنظیم کرده است . در این راستا ناظم ابراهیم اف رییس کمیته دولتی موسوم به ” امور آذری های خارج از جمهوری آذربایجان ” هفته گذشته از فلسطین اشغالی دیدار کرد. رییس این تشکیلات دولتی جمهوری آذربایجان در شهر صهیونیست نشین حیفا با مهاجرانی که از جمهوری آذربایجان به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده اند، دیدار کرد.وی همچنین از تاسیس سازمان موسوم به لابی آذری- یهودی تحت نام ” انجمن بین المللی آذربایجان- اسراییل ” خبر داد . گفتنی است ، رژیم صهیونیستی به منظور سازماندهی عوامل خود درجمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز ، شمار قابل توجهی از آذری های غیریهودی و فقیر جمهوری آذربایجان را نیز طی سال های اخیر با نام یهودی و به عنوان مهاجر پذیرفته است . این مهاجران در شهرها و شهرک های نزدیک مناطق درگیری با لبنان و فلسطینی ها اسکان داده شده اند و از آن ها به عنوان رفته گر و مزدور درمناطق صهیونیست نشین و نیز ” سربازصفر” درارتش و مناطق جنگی استفاده می کند . با وجود ان رئیس کمیته دولتی امور آذریهای خارج از جمهوری آذربایجان در سفر خود به فلسطین اشغالی به این موضوع اشاره نکرد . واقعیت این است که رژیم صهیونیستی عملا و به صورت بی شرمانه جوانان فقیر آذربایجانی را با عناوین فریبنده ولی در عمل به عنوان برده به فلسطین اشغالی می برد و باندهای مافیایی صهیونیستی نیز با حمایت سفارت رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان اقدام با قاچاق زنان و کودکان آذری به فلسطین اشغالی می کنند ، اما سیاستمدارانی نظیر ابراهیم اف که دم از استقلال و حاکمیت ملی در جمهوری آذربایجان می زنند نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده و تاسیس گروه دوستی و لابی یهودی _ آذری را مورد توجه قرار دادند .
این سوال برای افکار عمومی جمهوری آذربایجان مطرح است که چه اشتراکاتی میان جمهوری آذربایجان بعنوان کشوری مورد تجاوز قرار گرفته با رژیم اشغالگر و متجاوز صهیونیستی وجود دارد ؟ در شرایطی که روز به روز سیاست ریاکانه غرب وصهیونیسم در مقابل جمهوری آذربایجان آشکار می شود و در شرایطی که جنایات رژیم صهیونیستی در فلسین اشغالی و نیز تخریب مسجد الاقصی ادامه دارد ، تلاش برخی از محافل دولتی باکو برای گسترش مناسبات با رژیم صهیونیستی اقدامی در جهت زیرپاگذاشتن دیدگاه مردم جمهوری آذربایجان و بی توجهی به انتظارات جهان اسلام است که بی شک ادامه این روند می تواند ضربات جدی بر موقعیت جمهوری آذربایجان در منطقه وارد سازد. اعلام تاسیس سازمان یهودی _ آذری در شرایطی است که لابی ارمنی و لابی صهیونیستی برای سالها متحد یکدیگر بوده و این اتحاد همچنان روز به روز در حال افزایش است. بطوریکه در قبال نصب مجسمه باصطلاح قربانیان حادثه هولوکا ست در ایروان در سال گذشته ، رژیم صهیونیستی نیز وعده حمایت های بیشتر از شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را داده است . در چنین شرایطی افزایش همکاری جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی در واقع همکاری با متحد ارمنستان است که بیست درصد از خاک جمهوری آذربایجان را اشغال کرده است . تحلیلگران معتقدند، صهیونیست ها با هدف تحکیم هرچه بیشتر سلطه خود بر جمهوری آذربایجان و افزایش شکاف میان دولت باکو و جهان اسلام از حربه تشکیل سازمان های لابی آذری استفاده می کنند و بی توجهی دولت باکو به این روند می تواند نتایج منفی زیادی داشته باشد. چرا که این اقدامات باکو و گسترش متاسبات با رژیم صهیونیستی ، مشروعیت بخشیدن به تجاوز و اشغالگری است آنهم در شرایطی که جمهوری آذربایجان خود طعم تلخ تجاوز و اشغالگری را چشیده است