حزب داشناکسیون ارمنستان در اعتراض به روند عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان از دولت ائتلافی این کشور خارج شد . یک روز پس از خروج حزب داشناکسیون ارمنستان از دولت ائتلافی این کشور ، مقامات این حزب از پیوستن به جبهه مخالفان دولت خبر دادند.”آرمن رستمیان” نماینده حزب داشناکسیون ارمنستان در مجلس این کشور گفت: نمایندگان این حزب در دیدار با سرژ سرکیسیان رییس جمهور ارمنستان متوجه شدند که اختلافات در زمینه سیاست خارجی قابل حل نیستند، از اینرو حزب داشناکسیون از این پس به عنوان نیروی مخالف دولت فعالیت خواهد کرد. حزب داشناکسیون با بیش از صد سال سابقه فعالیت یکی از چهار حزب مهم و سنتی ارمنستان محسوب می شود که بویژه در میان دیاسپورا (ارامنه خارج از ارمنستان ) از نفوذ قابل توجهی برخوردار است. پیش از این حزب داشناکسیون از تحرکات گسترده دولت سرژ سرکیسیان برای عادی سازی مناسبات با ترکیه بدون هیچ پیش شرطی انتقاد کرده بود.از اینرو این نیز اقدام اخیر وزارت امور خارجه ارمنستان در انتشار بیانیه مشترک با وزات امور خارجه ترکیه در خصوص عادی سازی بدون قید و شرط مناسبات بشدت ناخرسندی این حزب را بدنبال داشت .بویژه اینکه این اقدام وزارت خارجه ارمنستان تقریبا همزمان با سالروزآنچه کشتار ۲۴ آرویل ۱۹۱۵ ارامنه نامیده می شود ، صورت گرفت که از نظر حزب داشناکسیون نوعی دهن کجی به آرمان ملت ارمنی محسوب می شود. طبق قانون اساسی ارمنستان شناسایی جهانی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه بعنوان نسل کشی یکی از اولویت سیاست خارجی این کشور است ، اما دولت ارمنستان با آمادگی برای برقراری بدون پیش شرط روابط با ترکیه مغایر با این اصل حرکت می کند . در این میان آنچه هر چه بیشتر موجب ناخرسندی حزب داشناکسیون و بسیاری از محافل ارمنی شده است اینکه شخص سرژ سرکیسیان در سال ۱۹۹۷ خود یکی از مخالفان جدی عادی سازی بدون قید و شرط مناسبات با ترکیه بود. آن زمان لئون ترپتروسیان رئیس جمهوری وقت ارمنستان با تاکید بر لزوم فراموش کردن حوادث تلخ گذشته ، بر عادی سازی مناسبات با ترکیه و حل مناقشه قره باغ تاکید و مهمترین ثمره این روند را فراهم شدن امکان مشارکت ارمنستان در طرحهای منطقه ای بویژه انتقال انرژی عنوان می کرد.اما اعتراض جناح کوچاریان – سرکیسیان موجب استعفای ترپتروسیان شد . در حال حاضر دولت سرکسیان در واقع همان طرح دولت ترپتروسیان را دنبال می کند منتها اکنون طرحهای انتقال انرژی در منطقه تکمیل شده و عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان کمکی به مشارکت ایروان در این طرحها نخواهد کرد. همین موضوع مهمترین انتقادی است که حزب داشناکسیون به دولت سرکیسیان دارد.. از اینرو است که حزب داشناکسیون که دارای ۱۶ کرسی در پارلمان ۱۳۱ عضوی این کشور بوده از دولت ائتلافی خارج و سه وزیر وابسته به آن در کابینه نیز استعفاء دادند . شکی نیست که این رویداد حادثه ای نیست که بتوان بسادگی از کنار آن عبور کرد. حزب داشناکسیون حتی در دوره رابرت کوچاریان نیز در دولت ائتلافی ارمنستان حضور داشت. با خروج این حزب، احتمال اختلافات میان حزب کشور قانونمند به رهبری آرتور باغداساریان با حزب حاکم جمهوری وجود دارد . بویژه اینکه قبل از انتخابات ریاست جمهوری فوریه سال ۲۰۰۸ ، حزب کشور قانونمند از مهمترین احزاب مخالف حزب جمهوری بود. به باور کارشناسان خروج حزب داشناکسیون از دولت ائتلافی و تاکید آن برهمکاری با مخالفان از جمله حزب میراث برهبری رافی هواسیان پیام آشَکاری به دولت سرکیسیان محسوب می شود که در صورت ادامه روند کنونی عادی سازی مناسبات با ترکیه، احتمال شروع دوره جدید اعتراضات ضد دولتی وجود دارد.
در این میان جمهوری آذربایجان نیز اخیرا با افزایش یک جانبه قیمت گاز انتقالی به ترکیه ناخرسندی خود را به اقدامات آنکارا برای عادی سازی مناسبات با ارمنستان نشان داد. ترکیه پیش از این وعده داده بود تا زمان آزادی قره باغ، مناسبات خود با ارمنستان را عادی نسازد، اما این کشور اخیر گامهای جدی برای با بازگشایی رسمی مرز با ارمنستان برداشته است و بهمین دلیل نیز الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در نشست اخیر ائتلاف تمدنها در استانبول شرکت نکرد.بدین ترتیب بنظر می رسد مخالفان رویکرد جدید ترکیه تنها به داخل این کشور محدود نمی شوند و این رویکرد با مخالفت های گسترده در جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز همراه است .