ولایت قلی اف وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان بتازگی با اشاره به سفر اخیر هیات نمایندگان کنگره امریکا به قره باغ از طریق ارمنستان تاکید کرد باکو مانع سفر اینگونه افراد به جمهوری آذربایجان خواهد شد . وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان تاکید کرد ، باکو اعتراض خود را در این زمینه به امریکا اعلام کرده است . گفتنی است یک هیات ده نفره از کنگره امریکا اخیراً با مقامات جمهوری خودخوانده قره باغ دیدار کردند . واکنش وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان به این سفر پس از افزایش انتقادات و نیز تهدید سازمان آزادیبخش قره باغ به برگزاری تجمع در مقابل سفارت امریکا در باکو صورت می گیرد . پیش از این نیز مقامات امریکایی و نمایندگان کنگره این کشور از جمهوری خودخوانده قر باغ دیدار کردند ، اما مقامات جمهوری آذربایجان اغلب در مقابل این موضوع سکوت کرده اند . بطوریکه اوایل سالجاری مقامات باکو مانع از تجمع مردم در قبال سفارت امریکا در باکو در اعتراض یه سفر آرکادی غوکاسیان رئیس جمهوری خودخوانده قره باغ به امربکا شده اند . اما اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان وبا توجه حساسیت قره باغ در افکار عمومی ، وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان به سفر هیات کنگره امریکا به قره باغ اعتراض کرده است ، این در شرایطی است که هفته گذشته الهام علی اف نخست وزیر جمهوری آذربایجان که درحال حاضر در امریکا بسر می برد ، با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری امریکا نقش این کشور در روند مناقشه قره باغ را مثبت ارزیابی کرد . سفر هیات کنگره امریکا به قره باغ از طریق ارمنستان نشان می دهد که امریکا در عمل به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و تعلق قره باغ به این کشور اعتقاد ندارد . بطوریکه هیات کنگره امریکا نه تنها از مقامات جمهوری آذربایجان برای سفر به قره باغ اجازه نگرفته اسا ، بلکه با رفتاری تحقیر آمیز حتی مقامات جمهوری آذربایجان را در جریان نیز قرار نداده اند . پیش از این نیز سال گذشته نمایندگان کنگره امریکا از رئیس جمهوری این کشور خواستند تا استقلال قره باغ را برسمیت بشناسد . در عین حال هیات نمایندگان امریکا تنها مقانات رسمی خارجی بودند که انتخاب آرکادی غوکاسیان بعنوان رئیس جمهوری خودخوانده قره باغ را تبریک گفتند . در ادامه این روند هدف مهم سفر اخیر هیات نمایندگان امریکا به قره باغ بررسی راههای افزایش کمک مالی به قره باغ ، توسعه اقتصادی این منطقه و درنهایت تثبیت جدایی طلبی در منطقه بوده است . این در شرایطی است که دولت باکو در بسیاری از مسایل از سیاست های امریکا پیروی کرده است . بطوریکه جمهوری آذربایجان اولین کشور اسلامی است که بدرخواست امریکا نیرو به عراق اعزام کرده است . اما با توجه به اقدامات دوگانه امریکا در قره باغ ادامه این روند می تواند آثار زیانباری برای جمهوری آذربایجان داشته باشد . از اینرو سفر هیات هیات کنگره امریکا بار دیگر لزوم تجدید نظر در سیاست امریکا گرایی باکو را مطرح ساخته است . بی شک اظهارات کلیشه ای آقای قلی اف نمی تواند پاسخ قانع کننده ای برای مردم جمهوری آذربایجان باشد .