رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بتازگی اقدام قاضی یک دادگاه در آنکارا در اخراج یک بانوی محجبه از صحن دادگاه را اقدامی غیرقانوئنی و غیر دموکراتیک عنوان کرد . به گزار ش خبرگزاری آناتولی ، اردوغان تاکید کرد ، دیگر وقت پایان دادن به این اقدامها فرا رسیده است . در عین حال عبدا…گل وزیر امورخارجه ترکیه نیز گفت بیش از ۷۰ درصد زنان ترکیه محجبه هستند و مشکلی با حجاب ندارند . گفتنی است قاضی شعبه چهار دادگاه جزایی آنکارا بتازگی یک بانونی محبجه را که به عنوان متهم حضور داشت ، از صحن دادگاه اخراج کرد و بدین ترتیب حق مقدس دفاع را از متهم گرفت . این موضوع بهمراه اقدام احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه در عدم دعوت از همسران محجبه نمابندگان حرب عدالت و توسعه به مراسم سالروز جمهوری در ۲۹ اکتیر در کاخ جمهوری بار دیگر مسایل و مشکلات مربوط به حجاب را در جامعه ترکیه مطرح ساخته است . محافل اقلیت لائیک و تندرو در ترکیه حجاب را نماد دشمنی با نظام سیاسی ترکیه و کمالیسم می دانند. این در شرایطی است که در قوانین ترکیه از جمله قانون اساسی این کشور مشکلی برای داشتن یا نداشتن حجاب وجود ندارد . برداشت خاص محافل لائیک ترکیه از مساله حجاب باث شده است که از یک سو این کشور دچار بحرانهایی نظیر بحران مربوط به حجاب مروه کاواکچی نماینده پارلمان ترکیه در سال ۲۰۰۰ بشود و از سوی دیگر تحت تاثیر این موضوع هزاران دانش آمور، دانشجو ، استاد و کارمند اخراج شده و از حقوق اولیه خود محروم شوند . بطوریکه حتی دختر اردوغان نیز برای حفظ حجاب خود و تحصیل در امریکا اقامت داشته است اما برغم گذشت ۸۰ سال از جمهوری ترکیه اینگونه اقدامات در چارچوب ایده کمالیسم نتوانسته است در تمایل مردم ترکیه به حفظ شعائر اسلامی خللی وارد کند . در ترکیه بسیاری از اقلیت ها ازجمله یهودیان می توانند پوشش خاص مذهبی خود را ز جمله کپیه را داشته باشند ، اما اکثریت مسلمانان ترکیه از چنین حقی بروردار نیستند . این موضوع با بدیهی حقوق اولیه انسانی مغایرت دارد . در واقع مخالفت با حجاب بدون اینکه پشتوانه قانونی داشته باشد ، با بدیهی حقوق و آزادیهای فردی مغایرت دارد . اقدام قاضی دادگاه آنکارا بدعت خطرناک است که می توان بحران زا باشد . چرا که با ادعای ممنوع بودن حضور مجبه در اماکن دولتی ، یک باونوی محجبه بیمار حق مراجعه به بیمارستان و درمان را نخواهد داشت . ادامه این روند با کشوری که جهت عضویت در اتحادیه اروپا دم از اصول دموکراتیک می زند ، نمی تواند منطبق باشد . از اینرو نیز آقای اردوغان گفته است که پافشاری بیشتر روی این موضوع در صحنه ملی و بین المللی اعتبار ترکیه را خدشه دار می کند . در چنین شرایطی این انتظار در افکار عمومی ترکیه است که دولت حزب عدالت و توسعه با توجه به گرایشات خود و نیز داشتن اکثریت در پارلمان گام اساسی برای پایان دادن به موانع موجود در مسیر رعایت حجاب بردارد . بی شک این اقدام می تواند بر محبوبیت حزب عدالت وتوسعه که در جریان عراق تا حدودی خدشه دار شده است ، بیفزاید . چنانچه مواضع سزر در مخالفت با حجاب ، وی را که تا یکسال پیش محبوب ترین چهره سایسی ترکیه بود ، تنرل داده است .