احزاب طرفدار دولت “جمهوریخواه” و “ارمنستان شکوفا” به ترتیب با کسب ۸/۳۲ و۱۴/۷درصد آرا، در انتخابات پارلمانی ۱۲ می ارمنستان به پیروزی رسیدند. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان اعلام کرد: بدین ترتیب حزب جمهوریخواه ۶۵ کرسی و حزب ارمنستان شکوفا نیز ۲۶ کرسی پارلمان این جمهوری را تصاحب کردند. حزب “داشناکسوتیون” نیز که در ائتلاف دولت ارمنستان شرکت دارد با کسب ۱۲/۷درصد آرا ۱۶ کرسی پارلمان را از آن خود کرد. در انتخابات پارلمانی ارمنستان احزاب مخالف دولت که امید زیادی برای کسب حداقل نیمی از کرسی‌های پارلمان داشتند، بطور غیرمنتظره‌ای شکست خوردند. حزب “کشور قانونمند” به رهبری “آرتور باغداساریان” رییس مجلس سابق ارمنستان که مخالف دولت است با کسب ۸/۶ درصد آرا ۱۲ کرسی پارلمان و حزب “میراث” نیز به رهبری “رافی هوانسیان” وزیر خارجه سابق ارمنستان با بدست آوردن ۸/۵ درصد آرا ۹ کرسی را از آن خود کرد. چند حزب دیگر از جمله “حزب اتحاد کارگران” و “وحدت ملی” نیز موفق به کسب ۵ درصد آرا (حد نصاب برای ورود به پارلمان) نشد ند. بیش از ۸۰۰ ناظر خارجی از شش سازمان بین‌المللی ازجمله جامعه همسود , شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا بر جریان برگزاری انتخابات نظارت داشتند. انتخابات پارلمانی ارمنستان از جهات زیادی اهمیت دارد . یکی از اهمیت این انتخابات مساله رعایت موازین دموکراسی بود . پیش از انتخابات برخی از تشکلهای اروپایی و بین المللی از انتخابات ارمنستان به عنوان آزمون دموکراسی نام برده بودند . از اینرو واکنش نهادهای بین المللی و ناظران مستقل به انتخابات ارمنستان اهمیت فراوانی دارد . در این راستا ناظران جامعه همسود انتخابات پارلمانی ارمنستان را شفاف و منطبق با موازین دموکراسی عنوان کردند . البته جامعه همسود انتخابات گذشته ارمنستان را نیز منطبق با موازین دموکراسی خوانده بود . از اینرو بیشتر توجه افکار عمومی به واکنش سازمان امنیت و همکاری اروپا و نیز اتحادیه اروپا به نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی ارمنستان بود . در این راستا نیز اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا روند برگزاری انتخابات پارلمانی ارمنستان را ستودند و آن را منطبق با معیارهای مردمسالاری دانستند. “خاویر سولانا” مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای ضمن تبریک به مردم ارمنستان بابت روند مطلوب برگزاری انتخابات پارلمانی، این انتخابات را منطبق با معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا دانست. سولانا در این پیام انتخابات مذکور را “نشانه بلوغ سیاسی ” مردم ارمنستان دانست و تاکید کرد این انتخابات مناسبات ارمنستان با اتحادیه اروپا را تحکیم خواهد بخشید. در عین حال “بنیتا فررو والدنر” کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز انتخابات ارمنستان را کاملا منطبق با معیارهای بین‌المللی مردمسالاری توصیف کرد. وی ابراز امیدواری کرد که پارلمان جدید با همراهی دولت ارمنستان در مسیر اصلاحات گام بردارد. وی اصلاحات را امری حیاتی برای مردم ارمنستان و آینده روابط آن با اتحادیه اروپا قلمداد کرد. با وجود تائید رعایت موازین دموکراسی در انتخابات پارلمانی ارمنستان از سوی جامعه هسمود , اتحادیه اروپا , کمیسیون اروپا و ناظران مستقل , امریکا نظر دیگری در خصوص نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی عنوان کرده است . امریکا که در سطح بین المللی دموکراسی را به دونوع دموکراسی مخالف امریکا و دموکراسی موافق امریکا تقسیم کرده است , انتخابات پارلمانی ۱۲ می ارمنستان را مغایر اصول دموکراتیک خواند . وزارت امورخارجه آمریکا در ارزیابی خود اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی ارمنستان با استانداردهای بین المللی مطابقت نداشته است. توم کیسی معاون سخنگوی مطبوعاتی وزارت امورخارجه در عین حال اعلام کرده است زیر ساختارهای انتخاباتی «اساساً بهبود یافته اند» , اما تخلفات عمده در انتخابات روی داده است . واقعیت این است که نتایج انتخابات پارلمانی در ارمنستان ضربه عمده به سیاست های مداخله جویانه امریکا در ارمنستان محسوب می شود . چرا که برغم تلاشهای امریکا برای به راه انداختن انقلاب رنگین در ارمنستان , احزاب غربگرا و مرتبط با امریکا شکست سنگینی خوردند . با وجود این امریکا تلاش دارد در مدت نه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان , جامعه ارمنستان را برای ایجاد انقلاب رنگین فراهم سازد . از اینرو نیز امریکا با تائید نکردن انتخابات پارلمانی ارمنستان تلاش دارد به مواضع احزاب غربگرا کمک کند . با وجود این بنظر می رسد که حتی اتحادیه اروپا نیز با این رویکرد مداخله جویانه امریکا موافق نیست . چرا که انقلاب های رنگین در منطقه نتایجی مثبتی نداشته است . واقعیت این است که از نظر امریکا در هر جای جهان اگر بر اثر نتیجه انتخابات تیم طرفدار امریکا به کار آید , آن انتخابات دموکراتیک است . اما اگر بر اثر نتیجه انتخابات افراد منتقد و یا مخالف امریکا به قدرت برسند , آن انتخابات غیر دموکراتیک است . در هر حال آنچه مسلم است اینکه با مشخص شدن نتیجه انتخابات پارلمانی ارمنستان , بنظر می رسد در صورت ادامه روند فعلی احزاب مخالف در انتخابات ریاست جمهوری آتی نیز وضعیت دشواری خواهند داشت . ارزیابی مثبت اتحادیه اروپا و ناظران مستقل از انتخابات پارلمانی ارمنستان باعث شده است که از قدرت ابتکار عمل احزاب مخالف کاسته شود . چه اینکه اقدامات احتمالی نظیر تحریم جلسات پارلمان دیگر در منظر افکار عمومی مشروعیت نخواهد داشت .