الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان اخیراَ در دیدار با میخائیل فرادکوف نخست وزیر روسیه در باکو یک سال اخیر را در روابط ج.آذ و روسیه بسیار موفق ارزیابی کرد. رییس جمهوری آذربایجان همچنین حضور نخست وزیر روسیه در مراسم پایان سال روسیه در جمهوری آذربایجان را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: سفر این هیات معتبر به نمایندگی از روسه به ج.آ. نیز نشاندهنده بزرگ بودن امکانات بالقوه در همکاری دوکشور است. نخست وزیر روسیه نیز افزود: ما سند مشترکی را برای توسعه روابط دوکشور در زمینه های انسانی تا سال ۲۰۰۹ را امضا کردیم و در باکو ” روزهای مسکو ” و در مسکو ” روزهای باکو ” برگزار خواهد شد. گفتنی است در جریان سفر نخست وزیر روسیه به باکو چهارسند همکاری میان دوکشور از جمله در زمینه های نقل و انتقال پول، همکاری در بخش انسانی و امور بانکی امضاء شد. به جرات می توان گفت که روابط روسیه و جمهوری آذربایجان از سال ۲۰۰۲ و با دیدار روسای جمهوری وقت دو کشور و موافقت باکو با ادامه حضور روسیه در پایگاه قبله رو به بهبود بوده است . سرخوردگی باکو از سیاست غربگرایی و تمایل باکو به جلب حمایت روسیه در مناقشه قره باغ و منافع مشترک اقتصادی از جمله دلایل بهبود روابط دو کشور بوده است . بطوریکه بیش از ۱۰۰ سند همکاری بین دو کشور امضاء شده است. اگر چه آرتور راسی زاده نخست وزیر ج.آذربایجان تاکید کرده است که مناسبات دوکشور دارای روح استراتژیک است با وجود این همواره برخی از اختلافات بر روابط دو کشور سایه افکنده است در این راستا تصمیم روسیه به افزایش قیمت گاز انتقالی به جمهوری آذربایجان از سال ۲۰۰۷ باعث ناخرسندی باکو شده است. در این راستا رییس جمهوری آذربایجان گفته است افزایش قیمت گاز صادراتی روسیه به جمهوری آذربایجان از ۱۱۰ دلار به ۲۳۰ دلار برای هر هزار مترمکعب گاز ، گران است. رییس جمهوری آذربایجان افزود ،در صورت افزایش قیمت گاز وارداتی روسیه به ۲۳۰ دلار ،تولید برق در کشور با مشکلات بسیار مواجه خواهد شد و باکو به ناچار باید نفتی را که از طریق خط لوله باکو – نووروسیسک صادر می کند، متوقف و آن را در داخل کشور به مصرف برساند. گفته می شود روسیه نگران است که در صورت انتقال گاز ارزان به جمهوری آذربایجان ، باکو بخشی از این گاز را در اختیار گرجستان قرار بدهد . روسیه اعلام کرده است که برای گرجستان نیز به مبلغ ۲۳۰ دلار برای هر هزار مترمکعب ,گاز انتقال خواهد داد . در عین حال دخالت های جمهوری آذربایجان در امور آذریهای روسیه بویژه آذریهای ساکن در قفقاز شمالی باعث شده است که روسیه نیز مساله اخراج اتباع جمهوری آذربایجان در این کشور را در دستور کار قرار دهد . در این راستا ناظم ابراهیم اف رییس کمیته دولتی امور آذری های مقیم خارج از کشور اخیرا از احتمال اخراج بیش از یک میلیون کارگر مهاجر آذری , از روسیه بدلیل اقامت غیرقانونی آنان خبر داد. از کل آذریهای مقیم روسیه، تنها ۷۰۰ هزار نفر از حق اقامت در روسیه و اشتغال بکار برخوردارند و مابقی آنان فاقد حق اقامت در روسیه می باشند .در هر حال آنچه مسلم است که اتخاذ سیاست های مستقل از سوی باکو می تواند به گسترش روابط روسیه و جمهوری آذربایجان کمک کند و این موضوع هم به نفع دو کشور و هم به نفع ثبات منطقه است .