اگرچه رژیم صهیونیستی با کمک ایادی خودباخته در داخل دولت جمهوری آذربایجان موفق شده است که در اوج انزواء در میان جهان اسلام, در جمهوری آذربایجان هفته فیلم و فرهنگ برگزار کند, اما واقعیت این است که این اقدامات تنها منجر به افزایش انزجاز مردم جمهوری آذربایجان از رژیم صهیونیستی و ایادی آن در جمهوری آذربایجان خواهد شد . مردم جمهوری آذربایجان در یک سال اخیر از جمله در جریان تظاهرات محکومیت اهانت نشریات دانمارکی به ساحت پیامر اعظم (ص) , در جریان تجاوز ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و در روزجهانی قدس پاسخ دندان شکنی به رژیم صهیونیستی دادند و در جریان اهانت نشریه صنعت نیز با اعتراض گسترده خود به دولت باکو هشدار دادند که اگر نویسنده صهیونیست گرای نشریه صنعت را مجازات نکند راسا و به حکم قرآن اقدام خواهند کرد .
جالب اینکه اماکن برگزاری هفته فیلم رژیم صهیونیستی در باکو و دیگر شهرها عین مراکز نظامی و امنیتی کنترل می شود, واین بخوبی نشان می دهد که مردم جمهوری آذربایجان از هر گونه علایم و مراسم صهیونیسنتی در کشور خود منزجرند و دولت باکو نیز با آگاهی از این موضوع مجبور به اقدامات امنیتی شدید در این اماکن شده است.
برای مردم جمهوری آذربایجان جای تعجب است که در این کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی که اکنون ریاست دوره ای شورای وزیران سازمان را بعهده دارد , برپایی هرگونه مراسم برای حمایت از مقاومت ملت مظلوم فلسطین ممنوع است, اما صهیونیستها برای تبلیغات علیه مسلمانان و اسلام آزادی کامل دارند ومی توانند هفته فیلم و فرهنگ صهیونیستم در باکو و دیگر شهرهای جمهوری آذربایجان برگزار کنند . انتظار گروهها و محافل سیاسی در جمهوری آذربایجان از دولت باکو این است که اجازه ترویج آزادانه تفکرات صهیونیستی را در این کشور ندهد . رژیم صهیونیستی تلاش دارد جمهوری آذربایجان را به پایگاه امنی برای خود تبدیل کند تا از این طریق بتواند از موقعیت جمهوری آذربایجان علیه جهان اسلام استفاده کند . از اینرو رژیم صهیونیستی بدنبال مجاب ساختن باکو برای گشایش سفارت در تل آویو است و اساسا یکی از اهداف برگزاری مراسم هایی نظیر فستیوال فیلم و فرهنگ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان انحراف افکار عمومی از جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و فراهم ساختن افکار عمومی برای گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در تل آویو است در چنین شرایطی نیز تصادفی نیست که آمنون کوئن معاون کنست رژیم صهیوینستی و نماینده حزب افراطگرا و تروریستی شاس در دیدار با خلف خلف اف معاون وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان از دولت باکو خواست تا هر چه زودتر سفاتخانه خود در تل آویو را بازکند . این مقام صهیونیستی همچنین در دیدار با ناظم ابراهیم اف رئیس کمیته دولتی باصطلاح امور آذریهای جهان خواهان افزایش تلاش این کمیته برای ایجاد بحران قومی در منطقه در راستا طرح باصطلاح خاورمیانه جدید شد. واقعیت این است که رژیم صهیونیستی طی ماههای اخیر فشارهای خود به جمهوری آذربایجان جهت گشایش سفارت در تل آویو را افزایش داده است . مساله گشایش احتمالی سفارت جمهوری آذربایجان در فلسطین اشغالی در شرایطی عنوان می شود که رژیم صهیونیستی اساساً نامشروع است . فرایند ملت‌ سازی‌ که‌ صهیونیسم‌ آنرا همراه‌ با برنامه ‌اسکان‌ یهودیان‌ در فلسطین‌ دنبال می کند، بر پایه‌اخراج‌ ساکنین‌ اصلی‌ فلسطین‌ از سرزمین‌ خویش‌ پایه‌ ریزی‌ شده است . از اینرو رژیم‌ صهیونیستی‌ از لحاظ‌ حقوق‌بین‌الملل‌ فاقد مشروعیت‌ می‌باشد. با توجه به اینکه جمهوری آذربایجان یکی از اعضاء سازمان کنفرانس اسلامی می باشد ، مساله گشایش احتمالی سفارت این کشور در فلسطین اشغالی برای رژیم صهیونیستی بسیار مهم می باشد . رژیم صهیونیستی از این طریق امیدوار است خود را مشروع نشان داده و در عین حال در میان کشورهای اسلامی اختلاف ایجاد کند . اما مردم جمهوری آذربایجان که خود طعم تجاوز و اشغال بیست درصد از خاک کشورشان را کشیده اند ، اساساً تمایلی به گسترش مناسبات با رژیمی متجاوز ندارند. بویژه اینکه رژیم صهیونیستی با سرمایه گذاری در اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان و نیز حمایت از مواضع ارمنستان در مسایلی نظیر کشتار ۱۹۱۵ ارامنه نشان داده است که عملاً علیه منافع مردم جمهوری آذربایجان گام بر می دارد.
آنچه مسلم است اینکه بازی با دیدگاههای مردم جمهوری آذربایجان در مورد رژیم صهیونیستی و بی احترامی به آنهاز توسط دولت باکو می تواند در دراز مدت به پاشنه آشیل دولت الهام علی اف تبدیل شود . بویژه اینکه گذشت بیش از یک دهه از مناسبات جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی نشان می دهد که باکو به انتظارات خود از این مناسبات بویژه در خصوص لغو کامل ومصوبه ۹۰۷ و مناقشه قره باغ نرسیده است .رژیم صهیونیستی همواره از موضع زیاده خواهانه با جمهوری آذربایجان برخورد کرده است . بطوریکه آرکادی میلمان سفیر وقت رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۰ در درگیری لفظی با واحد مصطفی اف مدیر شبکه آ . ان . اس بطور بیشرمانه از مردم جمهوری آذربایجان بعنوان برده رژیم صهیونیستی نام برد . اخباری نیز همواره بر انتقال جوانان جمهوری آذربایجان برای انجام کارهای پست و نیز دست داشتن رژیم صهیونیستی در قاچاق انسان و تجارت فحشاء در جمهوری آذربایجان از سوی رژیم صهیونیستی همواره توسط مطبوعات باکو منتشر شده است. در چنین شرایطی باید گفت برگزاری هفته فیلم و فرهنگ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان و اعلام برگزاری کنگره یهودیان اروپا و آسیا در جمهوری آذربایجان بمعنای پا گذاشتن روی خواسته های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان است و دیر و یا زود مردم جمهوری آذربایجان به نحو شایسته پاسخ جولان دهی صهیونیستها را خواهند داد .