پارلمان ارمنستان اخیرا حضور نیروهای ارمنی در عراق را برای ۱۲ ماه دیگر تصویب کرد . این درخواست توسط رئیس جمهوری ارمنستان و وزیر دفاع این کشور عنوان شده بود . بمانند دو سال پیش این لایحه توسط احزاب ائتلافی دولت در پارلمان مورد حمایت قرار گرفت ولی مخالفان از جمله نمایندگان بلوک عدالت با این اقدام مخالفت کردند. از نظر افکار عمومی ارمنستان و سایر کشورها اعزام نیروهای ارمنی به عراق ولو در تعداد اندک و ولو اینکه راننده , مهندس و پزشک نظامی باشند, نوعی همراهی با اشغالگران و صحه گذاشتن به اقدامات اشغالگان در عراق محسوب می شود. هدف از اعزام این نیروها به عراق مساله کمک به تامین امنیت عراق عنوان می شود. این در شرایطی است که مدارک زیادی از نقش اشغالگران در هدایت عملیاتهای تروریستی در عراق بدست آمده است و از اینرو نیز حملات گروههای مقاومت به نیروهای اشغالگر در عراق در ماههای اخیر افزایش یافته است و این نگرانی وجود دارد که چنین حملاتی دامن نیروهای ارمنی در عراق را نیز بگیرد.مردم عراق معتقدند که امنیت این کشور با خروج نیورهای اشغالگر تامین می شود. در چنین شرایطی نیز جامعه ارامنه عراق از اعزام وتمدید حضور نیروهای ارمنی در عراق استقبال نکردند و حتی اعترض نیز کردند و شدت اعتراض ها به این موضوع طوری بود که دو سال پیش حتی تعدادی از سران و رهبران دینی ارامنه عراق با سفر به ارمنستان خواهان خودداری ایروان از اعزام نیروهای ارمنی به عراق شدند و بر این نکته تاکید کردند که این اقدام بر زندگی مسالمت آمیز ارامنه عراق بامسلمانان عراق تاثیر منفی می گذارد.با وجود این سرژ سرکیسان وزیر دفاع ارمنستان در سفر سه هفته پیش خود به عراق تنها با فرماندهان امریکایی مستقر در عراق گفتگو کرد و گفتگویی با سران جامعه ارامنه عراق نداشت . چرا که از موضع مخالفت آنها در خصوص حضور نیروهای ارمنی در عراق آگاه بود. از سوی دیگر دولت عراق نیز درخواست رسمی برای حضور نیروهای ارمنی در عراق نداشته است . از اینرو بنظر می رسد تصمیم دولت و پارلمان ارمنستان در تمدید حضور نیروهای ارمنی در عراق بیشتر در راستای اهداف سیاسی صنفی صورت گفته است . با توجه به حضور نیروهای جمهوری آذربایجان و گرجستان در عراق , ارمنستان نمی خواهد از این قافله عقب باشد. ضمن اینکه برخی از محافل ارمنی این موضوع را در راستای تقویت روابط با ناتو ارزیابی می کنند. چنانچه وزیر دفاع ارمنستان هفته گذشته در پارلمان این کشور در توجیه حضور نیروهای ارمنی در عراق تاکید کرد که این اقدام به افزایش اجرای استانداردهای ناتو در ارتش ارمنستان کمک می کند. این در شرایطی است که از یک سو برخی از کشورهای عضو ناتو با حضور در عراق مخالف هستند و از سوی دیگر نیز محافل روسی واکنش منفی به تمدید حضور نیروهای ارمنی به عراق دارند. دولت ارمنستان امیدوار است که با تمدید حضور نیروهای ارمنی در عراق, کمک های امریکا به ارمنستان در چارچوب طرح چالش هزاره سوم اجرایی شود . بویژه اینکه برخی از موسسات غربی اخیرا از دولت امریکا خواسته اند که اعطاء کمک مالی به ارمنستان در چارچوب طرح چالش هزاره سوم را انجام ندهد . اگر چه تمدید حضور نیروهای ارمنی در عراق انگیزه های انتخاباتی نیز داشته است و سرژ سرکیسیان وزیر دفاع ارمنستان بعنوان یکی از نامزدهای مطرح انتخابات آتی ریاست جمهوری ارمنستان از هم اکنون تلاش دارد به انحاء مختلف حمایت محافل غربی و امریکایی را جلب کرده و مانع حمایت آنها از نامزدهای دیگر شود , اما آنچه مسلم است اینکه مردم ارمنستان موافق این اقدام نیستند و در رای گیری نیز این نظر خود را اعمال خواهند کرد . ضمن اینکه وقوع هر گونه حادثه ناگوار برای نیروهای ارمنی در عراق در یک سال آتی می تواند دولت ایروان را در آستانه انتخابات با مشکلات جدی مواجه سازد .