لایحه مربوط به «انجام تغییرات در قانون مربوط به «رادیو و تلویزیون»» که گئورک دانیلیان وزیر دادگستری ارائه کرده بود، اخیرا در مجلس ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.طی این طرح دولت پیشنهاد می کند به رسانه های کشورهای خارجی که از فرکانسهایی رادیو و تلویزیون سراسری ارمنستان استفاده می کنند(رله می شوند)، پخش اختصاص داده نشود. با وجود اینکه این موضوع رسانه های خارجی متعددی را شامل می شود, اما ظاهرا تنها به شدت موجب نگرانی محافل غربگرا از توقف پخش رادیو آزادی از داخل ارمنستان شده است . رادیویی که با تامین مالی کنگره آمریکا برای تفرقه افکنی و پیشبرد اهداف امریکا در کشورهای جامعه همسود فعالیت می کند. بدنبال این موضوع گروهای غرب گرا در ارمنستان تحرکات خود را برای جلوگیری از عملی شدن اقدام دولت ارمنستان و ایجاد جنجال در آستانه انتحابات ریاست جمهوری افزایش دادند. این در شرایطی است که حتی با اجرای این طرح , پخش رادیو آزادی در ارمنستان متوقف نمی شود بلکه صرفا اختصاص پخش رادیو و تلویزیون سراسری به سایر رادیو های بیگانه از جمله رادیو آزادی متوقف می شود، اما رادیو آزادی می تواند با فرکانسهای دیگر و از ظریق ماهواره پخش خود را ادامه دهد . با وجود این جفری گدمین رئیس رادیو آزادی لوایح مورد بررسی در مجلس ارمنستان را ، مورد انتقاد قرار داده است. رئیس رادیو آزادی مدعی شده است که این موضوع برای رسانه های عمومی تمام کشورهای شوروی سابق الگوی خطرناک ایجاد خواهد کرد. این در شرایطی است که با توجه به ثابت شدن اهداف نفاق انگیز و تفرقه افکنانه رادیو آزادی , بسیاری از کشورهای جامعه مشترک المنافع از جمله ازبکستان , قزاقستان و ترکمنستان علیه پخش رادیو آزادی از فرکانس های داخل این کشورها اقدام کرده اند . واقعیت این است که رادیو آزادی به بعنوان بازوی رسانه ای سیا , تلاش دارد که افکار عمومی کشورهای منطقه را در راستای اهداف امریکا بسیج سازد . تحرکات این رادیو در حوادث انقلاب های رنگین در منطقه نیز بخوبی این موضوع را ثابت کرد. در این میان گستردگی واکنش ها به تلاش دولت ایروان برای جلوگیری از پخش رادیو آزادی از داخل ارمنستان نشان می دهد که امریکا تا چه میزان روی این رسانه برای ایجاد تغییرات مورد نظر خود در ارمنستان در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور حساب باز کرده است . در این راستا نیز با حمایت مالی سفارت امریکا در ایروان , اخیرا برخی از سازمانهای اجتماعی غربگرای ارمنستان تظاهرات اعتراض آمیز ترتیب دادند. جالب اینکه روزنامه های غربگرا در ارمنستان نیز کوشیدند ازاین مساله برای ایجاد اختلاف در دولت ارمنستان استفاده کنند . در این راستا نشریه ایراوونک در شماره سوم جولای خود مدعی شد : ” براساس فرضیات موجود، ایده (باصطلاح) ننگین بستن رادیو آزادی قبل از انتخابات ریاست جمهوری، در دربار “کاردینالی” روبرت کوچاریان طراحی شده است تا به سرژ سرکیسیان ضربه وارد گشته و حزب جمهوریخواه “تضییع” شود. نمایندگان جمهوریخواه را وادار ساخته اند تا به لوایح “رادیو و تلویزیون” و “عوارض دولتی” رای موافق بدهند.” این در شرایطی است که پایان دادن به فعالیت احزاب, رسانه وگروههایی که با دریافت پول از بیگانگان و با حمایت مستقیم و غیرمستقیم آنها علیه منافع ارمنستان گام بر می دارند , خواست اکثریت مردم ارمنستان است. واکنش ها به تلاش دولت ارمنستان برای جلوگیری از پخش رادیوهای بیگانه از فرکانس های داخل ارمنستان, با مخالفت محافل غربی نیز مواجه شد. در این راستا میکلوش هاراشتی نماینده ویژه آزادی مطبوعات در سازمان امنیت و همکاری اروپا , لوایح تغییرات در قوانین “رادیو و تلویزیون” و “عوارض دولتی” را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شد هر دو لایحه مغایر تعهداتی می باشند که ارمنستان هنگام امضای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تقبل نموده است.اعضای گروه آگو شورای اروپا نیز که اخیرا از ارمنستان دیدار داشتند, در این خصوص ابراز نگرانی کردند . هولی کارتنر مدیر مسائل اروپا و آسیا در سازمان حقوق بشر هیومن رایتز ووچ در نیویورک نیز در اظهاراتی مضحکانه و تحکم آمیز اعلام کرده است:”لوایح مجلس ارمنستان برپخش رادیو آزادی، که منبع اصلی خبررسانی مستقل در این کشور است ، ضربه جدی وارد می کند.” البته وی مشخص نکرد که رادیو آزادی بر اساس چه تعریفی تنها منبع مستقل خبر رسانی در ارمنستان است ؟رویکرد خبری سکوت و توجیه جنایات امریکا در عراق, افغانستان, زندانهای ابوغریب و گوانتانامو ومساله زندانهای مخفی سیا نشان داد که رادیو آزادی که نیمی از بودجه خود را از کنگره و نیمی دیگر را از سیا دریافت می کند, تا چه حد مستقل است. واقعیت این است که چهره زشت باصطلاح دموکراسی امریکایی برای محافل مردمی ارمنستان نیز بمانند بسیاری کشورهای جهان مشخص شده است و از اینرو ارایه اخبار آنگونه که امریکا مدنظر دارد در رسانه های و روزنامه های مستقل در ارمنستان جایگاهی ندارد و در چننی شرایطی تنها ادامه فعالیت رسانه هایی نظیر رادیو آزادی درداخل ارمنستان است که می تواند زمینه ادامه دروغ پراکنی های امریکا در ارمنستان بویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را فراهم سازد. از اینرو نیز امریکا تلاش دارد با استفاده از ابزار های مختلفی نظیر تهدید به اخراج ارمنستان از برنامه چالش های هزاره , مانع اجرای خواست مردم ارمنستان مبنی بر پایان دادن به فعالیت رسانه های بیگانه در داخل ارمنستان شود . امریکا در شرایطی انتظار دارد که دولت ایروان زمینه ادامه فعالیت یک رسانه بیگانه از داخل این کشور را فراهم آورد که خود در بسیاری از موارد از جمله اخیرا در عراق رسما سیاست سانسور را در پیش گرفته است. با توجه به افزایش بی اعتمادی به رسانه های امریکایی و کاهش شنوندگان رادیو آزادی در ارمنستان , امریکا نگران است که با قطع پخش رادیو از داخل ارمنستان و بیرون رانده شدن رادیو آزادی از فرکانس های پخش رادیو سراسری , ناچیز شرایط باقیمانده نیز از بین برود .