میکائیل هاروتیونیان وزیر دفاع جمهوری ارمنستان اخیرا در دیدار با خانم رینا پاندی سفیر هند بر لزوم گسترس مناسبات دو کشور بویژه در زمینه نظامی تاکید کرد . وزیر دفاع ارمنستان با اشاره به یادداشت تفاهم همکاری در خصوص همکاری بین وزارتخانه های دفاع جمهوری ارمنستان و جمهوری هند که در سال ۲۰۰۳ به امضا رسید، بر تمایل ارمنستان جهت شرکت در دوره های آموزشی برخی موسسات آموزشی نظامی هند تاکید کرد . طرفین با اذعان به پیشرفت محسوس در روابط دیپلماتیک، بازرگانی، اقتصادی و فرهنگی ،بر ضرورت همکاری در عرصه نظامی مخصوصا در عرصه های فنی نظامی، آموزش نظامی و فناوری اطلاعات تاکید کردند.در این دیدار در خصوص مناقشه قره باغ و امنیت منطقه ای نیز گفتگو شد .کارشناسان سیاسی معتقدند چنانچه سفر متعدد مقامات ارمنستان به هند و مقامات هندی به ایروان نشان داده است دو کشور توجه ویژه ای به گسترش مناسبات بایکدیگر دارند . بنظر می رسد مناسبات هند با ارمنستان تابعی از رقابتهای هند و پاکستان در قفقاز می باشد . بیش از هفت دهه هند و پاکستان مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان به جمهوریهای شوروی سابق در آسیای مرکزی و قفقاز از دیدگاه مسکو می نگریستند. تحولات آسیای مرکزی و قفقاز چه در زمانهای گذشته و چه در زمان معاصر تاثیر اجتناب ناپذیری بر امنیت هند و پاکستان داشته است. در زمان شوروی سابق که روابط هند و شوروی مطلوب بود،‌ بیشترین حجم صادرات کالاهای هند به بازارهای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز سرازیر می گردید.این در شرایطی است که در دوران شوروی سابق روابط پاکستان با مسکو بعنوان یکی از اعضاء پیمان سنتو مطلوب نبود و پس از فروپاشی شوروی نیر ، مسکو به تحرکات دینی و سیاسی ، سوء ظن داشته است . با وجود این پاکستان کوشیده است چه بصورت دوجانبه و چه در چارچوب اکو و سازمان کنفرانس اسلامی حضور خود در قفقاز و آسیای مرکزی را افزایش دهد. در شرایطی که هند به گسترش مناسبات با ارمنستان اهمیت می دهند , پاکستان عمدتا به دنبال گسترش مناسبات با جمهوری آذربایجان است . هند می کوشد با حضور پررنگ در قفقاز و آسیای مرکزی مانع تلاش پاکستان به عنوان یک کشور اسلامی برای تشویق کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی به اتخاذ سیاستهای ضد هندی بشود و در نتیجه حمایت آنها را در مساله کشمیر بدست آورد . در واقع پاکستان و هند در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی نیز رقابت نزدیکی با یکدیگر دارند . بر همین اساس نیز پاکستان در قفقاز بیشتر مناسبات نزدیک با جمهوری آذربایجان دارد و پس از استقلال جمهوری آذربایجان ، پاکستان در ژوئن ۱۹۹۲ روابط رسمی با جمهوری آذربایجان برقرار کرد و تاکنون بیش از ۲۰ سند همکاری میان دو کشور امضاء رسیده و الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در سفر آوریل ۲۰۰۵ خود به پاکستان از موضع اسلام آباد در مساله کشمیر حمایت کرد . پاکستان نیز جزوء کشورهایی است که از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و تعلق بی قید و شرط قره باغ به جمهوری آذربایجان حمایت می کند . این در شرایطی است که هند در قفقاز بیشتر به ارمنستان و گرجستان توجه دارد . در سال ۲۰۰۴ نیز آقای کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان از هند دیدار کرد و حتی در خصوص خرید تسلیحات از هند گفتگوهایی انجام شد . “