جمهوری آذربایجان صادرات گاز به اروپا را به تعیین نرخی، بیش ازقیمتهای پیشنهادی کشورهای چین و روسیه منوط کرد. علی عسگراف معاون پارلمان جمهوری آذربایجان درنشست مجمع شرکتهای تجاری فعال در حوزه دریای خزر در باکو افزود : منافع ملی ما ایجاب می کند تا گاز خود را به بالا ترین قیمت ممکن به فروش برسانیم، بنابراین اگر اروپا خواهان خرید گاز از جمهوری آذربایجان است، باید قیمتی بالاتر از روسیه وچین پیشنهاد دهد. الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان نیز در سخنرانی خود در همایش نابوکو در بوداپست به این موضوع تاکید کرد . اظهارات مقامات جمهوری آذربایجان در شرایطی عنوان می شود که بدنبال مناقشه گازی روسیه و اوکراین که به حدود دوهفته قطع انتقال گاز به اروپا منجر شد، برخی از کشورهای اروپایی برانتقال گاز جمهوری آذربایجان به اروپا تاکید کردند. در چنین شرایطی اظهارات مقامات باکو نشان می دهد که آنها تلاش دارند از فضای ایجاد شده برای تحمیل قیمت مورد نظر خود به اروپا استفاده کنند. این در شرایطی است که بنظر می رسد تاکید کشورهای اروپایی بر انتقال گاز حوزه شاهدنیز جمهوری آذربایجان بیشتر نوعی تاکتیک سیاسی برای تقویت موضع اروپا در چانه زنی با روسیه در زمینه دریافت گاز است . در واقع در اغلب کشورهای اروپایی نیز این دیدگاه وجود دارد که جمهوری آذربایجان گاز کافی برای انتقال به اروپا ندارد و گذشت حدود یک دهه از بهره برداری از حوزه گازی شاهدنیز و ناتوانی این کشور در تامین نیاز داخلی خود و در نتیجه وارد کردن میلیونها مترمکعب گاز از روسیه نیز این موضوع را نشان می دهد. بطوریکه حتی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در سفر اخیر خود به بروکسل با اشاره به این موضوع بر لزوم انتقال گاز ایران به اروپا در چارچوب پروژه ناباکو تاکید کرد. همچنین امکان انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از بستر دریای خزر با توجه به مخالفت کشورهای ساحلی خزر با احداث خط لوله بدلیل مشکلات زیست محیطی ممکن نیست. ضمن اینکه اختلافات باکو و عشق آباد در باره چهار حوزه انرژی در خزر بویژه سردار یا کپز ادامه دارد و مقامات ترکمنستان نیز مسیر جمهوری آذربایجان را اقتصادی نمی دانند . بویژه اینکه بعد از جنگ پنج روزه اوستیای جنوبی مسیر گرجستان مسیرامنی برای انتقال انرژی حوزه خزر محسوب نمی شود.
در هر حال باید گفت با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و تبعات بحران مالی جهانی براقتصاد جمهوری آذربایجان، باکو تلاش دارد با فروش مقدار موجود گاز خود با قیمت مورد نظرش از گسترش این بحران جلوگیری کند. در این میان با توجه به پیشنهاد گازپروم روسیه برای خرید کل گاز فاز دوم شاهدنیز جمهوری آذربایجان ، باکو تلاش دارد از این موضوع به عنوان حربه ای برای افزایش قیمت گاز انتقالی به ترکیه و اروپا استفاده کند . این در شرایطی است که با توجه به موارد اشاره شده ، اروپا به جمهوری آذربایجان بعنوان منبع اساسی برای تامین گاز خود نگاه نمی کند .