یک هیئت نظامی ترکیه اخیرا به ریاست ارتشبد ارگین سایگون جانشین ستاد ارتش ترکیه به فلسطین اشغالی سفرکرد. هیئت نظامی ترکیه متشکل از پرسنل ریاست ستادکل ارتش، وزارت دفاع وسازمان صنایع دفاعی ترکیه دردیدار با مقامات صهیونیستی از جمله دان هالوتز رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل درباره گسترش همکاری نظامی دوجانبه در سال جدید میلادی به تبادل نظر پرداختند . در این سفر همچنین در خصوص مبادله اطلاعات در مورد تروریسم، اطلاعات به دست آمده از ماهواره‌های جاسوسی و وضعیت باصطلاح گروه‌های افراطی دینی تبادل نظر شد. توافق ترکیه و رژیم صهیونیستی برای مبادله اطلاعات در مورد تروریسم در شرایطی است که رژیم صیهیونیستی بزرگترین رژیم تروریستی جهان است که رسما سیاست تروریسم دولتی را پیگری می کند . انجام این سفر در شرایطی صورت گرفته که جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین وارد مرحله جدیدی شده است . در عین حال انجام این سفر بمعنای تلاش ترکیه برای گسترش مناسبات با رژیم صهیوینستی بدون توجه به دیدگاه اکثریت مردم این کشور است. در جریان تجاوز ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی به لبنان مردم ترکیه بار دیگر انزجار خود از رژیم صهیونیستی رانشان دادند اما ظاهرا دیدگاه مردم ترکیه برای ژنرالهای لائیک ارتش هیچ اهمیتی ندارد.  نکته جالب اینکه در سالهای اخیر نه تنها موارد متعددی از اقدامات ضد ترکیه ای رژیم صهیونیستی مشخص شده است , بلکه ثابت شده که همکاریهای نظامی ترکیه با رژیم صهیونیستی عملا به مدرنیزه شدن ارتش ترکیه کمک نکرده است . چنانچه برخی از رهبران احزاب ترکیه از جمله رجایی کوتان رهبر حزب فضیلت و همچنین رهبر حزب کارگر ترکیه گفتند رژیم صهیونیستی در تجهیز و تقویت پ ک ک علیه ترکیه نقش دارد و به دنبال تجزیه عراق است . از سوی دیگر مشخص شده است که  بسیاری از قراردادهای نظامی ترکیه با رژیم صهیونیستی که مغایر قوانین و بدون برگزاری آئین مناقصه به شرکت های صهیونیستی واگذار شده , نتایج زیانباری داشته که از جمله سقوط تعدادی از جنگنده های بازسازی شده توسط رژیم صهیونیستی در ترکیه بود . از اینرو برای مردم ترکیه این سوال مطرح است که چرا نظامیان لایئک و دولت سایه ترکیه اینهمه برای گسترش مناسبات با رژیم صهیونیستی اصرار دارد؟در پاسخ به این سوال باید گفت نظامیان لائیک ترکیه برای حفظ موقعیت خود و با توجه به دیدگاه منفی مردم ترکیه به آنها امیدوارند با حمایت امریکا و رژیم صهیونیستی سیاست های خود را به پیش ببرند و در عرصه قدرت باقی بمانند. بویژه در مقطع فعلی که نظامیان از احتمال ریاست جمهوری اردوغان نگران هستند, همکاری خود را با رژیم صهیونیستی افزایش داده اند تا اقدام مشترکی در این خصوص انجام دهند. در واقع دولت سایه در ترکیه با محافل امریکا و رژیم صهیونیستی در برخی از زمینه ها از جمله مقابله با اسلامگرایی دیدگاه مشترک داشته و با یکدیگر در این زمینه همکاری می کنند. بر این اساس یکی از محورهای گفتگوی هیات نظامی ترکیه با مقامات رژیم صهیونیستی مساله مبارزه با باصطلاح گروههای افراطی دینی بود و جالب اینکه همزمان با این موضوع  و هزمان با عید قربان در ترکیه , احمد نجدت سزر رئیس جمهور این کشور , پلیس مخفی ترکیه را مامور تحقیق درباره سابقه و افراد خانواده کارکنان دولت نموده است.
بنابه دستور جدید ریاست جمهوری و سازمان آموزش عالی (‌یوک )‌روسای دانشگاههای دولتی ترکیه برای جذب نیروی آموزشی و استادان دانشگاه در سطح پروفسور(استاد) و دوجنت(استادیار) علاوه بر خود استاد باید همسرش نیز در مصاحبه های گزینش شرکت کندو استادانی که همسران آنها محجبه هستند نمیتوانند به درجه استادی دانشگاه نائل و یا استخدام شوند. سفر هیات نظامی ترکیه به فلسطین اشغالی در شرایطی صورت گرفته است که ناظران سیاسی معتقدند با توجه عدم عقب نشینی حزب آک در مساله انتخابات ریاست جمهوری و اظهارات اخیر عبدا.. گل وزیر امورخارجه و بلنت آرینج رئیس مجلس ترکیه مبنی بر برگزاری انتخابت ریاست جمهوری در موعد مشخص و انتخاب رئیس جمهوری از حزب آک , همکاری محافل لائیک و دولت سایه در ترکیه با امریکا و رژیم صهیونیستی برای زیر پاگذاشتن خواسته های  مردم ترکیه افزایش خواهد یافت. افزایس تماس های مقاما ت امینتی و نظامی ترکیه با امریکا و رژیم صهیونیستی در هفته های اخیر نیز در این راستا صورت می گیرد . اما آنچه مسلم است اینکه مردم ترکیه هفته گذشته بار دیگر با برگزاری باشکوه مراسم عید قربان در این کشور نشان دادند که از ارزشهای اسلامی چشم پوشی نخواهند کردند و نخواهند گذاشت امریکا و رژیم صهیونیستی در پوشش باصطلاح همکاریهای اهبردی با محافل نظامی و دولت سایه , خواست های سیاسی و دینی مردم این کشور را پایمال کنند .