پارلمان گرجستان بتازگی با ۱۷۷ رای مثبت و بدون رای منفی لایجه مربوط به اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کرد . به گزارش خبرگزاری رویترز ، تصویب این لایجه که با مخالفت برخی از گروههای سیاسی گرجستان همراه است ، پست تخست وزیری ایجاد می شود . از سوی دیگر با واگذاری بخشی از اختیارات دادگاه قانون اساسی به رئیس جمهوری ، قدرت رئیس جمهور اقزایش پیدا می کند . با این اصلاحات در حالی که رئیس جمهوری حق انحلال پارلمان را پیدا می کند .ولی پارلمان برای اعلام عدم اعتماد به رئیس جمهوری باید روندی پیچیده ای را طی کند . مساله اصلاح قانون اساسی گرجستان از سالها پیش مطرح بود . محافل دولتی گرجستان این اصلاحات را برای کارآمد کردن سیستم حکومتی لازم می دانند . ضمن اینکه دولت گرجستان این اصلاحات را در راستای اجرای استانداردهای اروپایی و همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا عنوان می کند . پست نخست وزیری در گرجستان در سال ۱۹۹۵ از سوی ادوارد شواردنادزه رئیس جمهوری وقت این کشور حذف شد . همان زمان مخالفان وی را به تلاش برای دیکتاتوری متهم کردند . شوارد نادزه پس از انتخاب مجدد درسال ۲۰۰۰ مساله ایجاد پست نخست وزیری را مطرح ساخت ، اما مخالفان وی که اکنون قدرت را درگرجستان در دست دانند ، مدعی شدند که شواردنادزه سعی دارد پس از سال ۲۰۰۵ و پایان دوران ریاست جمهوری اش ، بعنوان نخست وزیر در عرصه سیاسی گرجستان حضور داشته باشد . با وجود این ، برخی از کارشناسان ایحاد پست نخست وزیری در گرجستان را با مناقشه آیخاریا مرتبط می دانند . بر اساس طرح سال ۱۹۹۸ «دیتر بودن » نماینده سابق دبیرکل سازمان ملل در گرجستان ، برای حل نماقشه آیخازیا در چارچوب تمامیت ارضی گرجستان ، لازم است آبخازها برخی از پست های دولت مرکزی را بعهده داشته باشند . ایجاد پست نخست وزیری می تواند در این راستا باشد . در عین حال برخی از کارشناسان نیز معتقدند میخائیل ساآکاشویلی رئیس جمهوری جدید گرجستان با پیشنهاد ایجاد پست نخست وزیری تلاش دارد که مشکلات و ناکامی های احتمالی خود را در آینده به گردن نخست وزیر بریزد . بویژه اینکه انتخاب وزیران با وعرفی نخست وزیر و تایید رئیس جمهوری خواهد بود . شاید این موضوع در آینده به یکی از محورهای اختلاف زوراب ژوانیا وزیر دولت گرجستان با ساآکاشویلی تبدیل شود . ژوانیا از اقبال زیادی برای انتخاب شدن بعنوان نخست وزیر گرجستان برخوردار است . در هرحال ایجاد تغییرات در قانون اساسی گرجستان در شرایطی صورت می گیرد که مخالفان خواهان بررسی این موضوع پس از انتخابات پارلمانی ۲۸ مارس بودند . مخالفان معتقدند ساآکاشویلی با افزایش دادن اختیارات ریاست جمهوری در عمل در مسیر دیکتارتوی گام برداشته است . با وجود این ، برخی از کارشناسان این تغییرات سریع را با اغراض امریکا در گرجستان متناسب می دانند . امریکا تمایل دارد در کشورهایی مانند گرجستان تنها با یک نفر که از اختیارات کاملی برخوردارا ست ، کار بکند .