میخایئل ساآکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان اخیراً به مردم کشورش قول داد که تمامیت ارضی گرجستان را در دوران ریاست جمهوری خود احیاء خواهد کرد . به گزارش ایتار تاس ، ساآکاشویلی که ژانویه گذشته برای پنح سال بعنوان رئیس جمهوری گرجستان انتخاب شده است ، خواهان حل مسالمت آمیز بحران اوسیتیای جنوبی و آبخازیا شد . در عین حال وزیر دفاع گرجستان بتازگی تاکید کرد که نمامی تلاش گرجستان باید برای حفظ ثبات در اوسیتیای جنوبی متمرکز شود . اظهارات ساآکاشویلی در شرایطی صورت می گیرد که با برگزاری رزمایش از سوی اوسیتیای جنوبی که منجر به زخمی شدن یک پیرزن گرجی شده است ، بحران میان تفلیس و تسخینوالی افزایش یافته است . نگاهی به عملکرد ساآکاشویلی در ماههای اخیر نشان می دهد که احیاء تمامیت ارضی گرجستان از اولویت های وی می باشد . البته پیش از وی ، ادوارد شواردنادزه رئیس جمهوری گرجستان در سال ۱۹۹۵ و بهنگام انتخاب بعنوان ریاست جمهوری گرجستان وعده احیاء تمامیت ارضی گرجستان را داده بود ، اما وی که محور سیاست خارجی خود را غربگرایی قرار داده بود ، نتوانست این وعده را عملی سازد . با وجود این ، با توجه به موفقیت ساآکاشویلی در حل بحران آجاریا و فراری دادن اصلان آباشیدزه رهبراین منطقه ، امیدها به ساآکاشویلی یبشتر شده است . بنظر می رسد پس از حل بحران آجاریا توجه تفلیس به حل بحران اوسیتیا جنوبی بیشتر شده است . بویژه اینکه اوسیتیای جنوبی ماه گذشته با برگزاری انتخابات پارلمانی نشان داده که برای جدایی از گرجستان عزم راسخ دارد . اما آنچه مسلم است اینکه تجربیات یک دهه اخیر نشان داده است که بحرانهای داخلی گرجستان از کنترل دولت مرکزی درآمده است ، و به موضوع بازیهای قدرتهای بزرگ در قفقاز تبدیل شده است . در این راستا نیز از نظر محافل گرجی ، حمایت های آشکار و پنهان روسیه از اوسیتیای جنوبی یکی از علل لاینحل ماندن بحران است . بویژه اینکه طی هفته های اخیر مساله اعزام انتقال کامیونهای حامل تجهیزات نظامی روسیه به اوسیتای جنوبی مطرح شده است . از اینرو باید گفت حل بحران اوسیتیا جنوبی تابعی از روابط روسیه و گرجستان و نیز تعاملات لمریکا و روسیه در قفقاز جنوبی است . رئیس جمهوری گرجستان تلاش دارد با تمرکز بر غربگرای و ناتو گرایی به بحرانهای قومی و ارضی در این کشور پایان دهد و اساساً یکی از اهداف شرکت وی در اجلاس سران ناتو در گرجستان نیز این موضوع می باشد . اما تجربیات دوران شواردنادزه نشان داد که این رویکرد نتیجه ای نخواهد داشت . از اینرو نیز در صورت ادامه این رویکرد محافل سیاسی چندان به احیاء تمایمت ارضی گرجستان در دوره پنح ساله ریاست جمهوری ساآکاشویلی خوشبین نیستند . چنانچه طی هفته های اخیر در مقابل هشدار های اخیر رئیس جمهوری گرجستان ، اوسیتای جنوبی بر دامنه اقدامات جدایی طلبانه خود افزوده است .