وزیرامور خارجه جمهوری آذربایجان دستیابی به توافقات مهم در دیدار اخیر روسای جمهور ارمنستان و جمهوری آذربایجان در پراگ را تکذیب کرد. المار محمدیاروف گفت: “در مذاکرات اخیر الهام علی اف و سرژ سرکیسیان در پراگ درباره برخی موضوعات به پیشرفتهایی دست یافتیم اما در این دیدار توافق چندان مهمی صورت نگرفت.” اظهارات وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان در شرایطی عنوان می شود که برخی از منابع خبری در ارمنستان و ترکیه از توافقات مهم در دیدار روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در پراگ خبر داده اند . اگر چه روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان طی سالهای گذشته چندین بار بایکدیگر دیدار کرده اند، اما دیدار پراگ تفاوت های قابل توجهی با دیدارهای قبلی داشت . این دیدار اولین دیدارروسای جمهوری دو کشور بعد از امضای تفاهمنامه عادی سازی مناسبات میان ترکیه و ارمنستان بود . در این تفاهنمامه پنج بندی که به میانجیگری سوئیس امضاءشد بر بازگشایی مرز دو کشور تاکید شده است. این اقدام ترکیه تاثیر منفی بر موقعیت باکو در مذاکرات پراگ گذاشت. ضمن اینکه این مذاکرات در شرایطی انجام شد که از یک سو چهارشنبه گذشته هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه امریکا با همتای آذری و ارمنی خود در واشنگتن دیدار کرد. از سوی دیگر جمعه گذشته رئیس جمهوری ترکیه با همتایان آذری و ارمنی خود در پراگ دیدار کرد. همه این دیدارها با یک هدف عمده صورت گرفت و آن وادار ساختن باکو به موافقت با اجرای طرح همزمان گروه مینسک با طرح بازگشایی مرز ترکیه و ارمنستان می باشد. ترکیه و کشورهای غربی از این طریق بدنبال انحراف افکار عمومی جمهوری آذربایجان و کاهش انتقادات از روند عادی سازی مناسبات آنکارا و ایروان هستند . این رد شرایطی است که در طرح گروه مینسک آزادی قره باغ ، کلبجر و لاچین پیش بینی نشده است و صرفا در قبال آزادی پنج شهرستان اشغالی در خارج از قره باغ ، در این منطقه همه پرسی برگزار می شود که با توجه به شرایط موجود نتیجه آن جدایی رسمی و حقوقی قره باغ از جمهوری آذربایجان خواهد بود. از اینرو نیز محافل سیاسی جمهوری آذربایجان با نگرانی مذاکرات علی اف و سرکیسیان را پراگ پیگیری کردند. در چنین شرایطی وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان با تاکید بر اینکه توافق مهمی در پراگ صورت نگرفته درصدد کاهش این نگرانیهاست . اما با توجه به تحرکات اخیر امریکا ، ترکیه و اتحادیه اروپا این نگرانی در محافل جمهوری آذربایجان وجود دارد که دولت باکو بطور پنهانی با درخواست اجرای همزمان طرح گروه مینسک و بازگشایی مرز ترکیه و ارمنستان موافقت کرده باشد . ظاهرا رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز با آگاهی و اطمینان از این موضوع و در ُآستانه سفر خود به باکو تاکید کرده است با حل مناقشه قره باغ ، مرز ترکیه و ارمنستان باز خواهد شد.ازاینرو نیزناظران سیاسی دور آتی نشست روسای جمهوری آذربایجان وارمنستان که ماه ژوئن در سنت پترزبورگ برگزار خواهد شد ، مهم ارزیابی می کنند .