دستگیری یوجل آشکین رییس لاییک دانشگاه وان به اتهام فساد مالی همچنان مورد توجه برخی از رسانه های ترکیه قرار دارد . در حالیکه سازمان آموزش عالی ترکیه با طرح حزب حاکم عدالت و توسعه برای احداث دانشگاههای جدید به بهانه های مختلف نظیر نبود کادر عملی مجرب و کافی مخالف است ، دستگیری رئیس دانشگاه وان به اتهام اختلاس نشان می دهد که بر خلاف ادعاهای یوک ، سازمان آموزش عالی ترکیه نتوانسته در بیش از دو دهه فعالیتی که داشته ، انتظارات افکار عمومی را در جهت پرورش نیروهای علمی و خادم به مردم برآورده سازد . این موضوع با دیگر ضرورت اصلاحات در سازمان آموزش عالی ترکیه که توسط نظامیان کودتا گر ایجاد شده را در کانون توجه محافل سیاسی قرار داده است . در واقع طی دهه های اخیر برخی از نهادهای ترکیه از جمله ارتش و سازمان آموزش عالی کوشیده اند خودشان را از هر گونه اقدامات غیرقانونی مبرا نشان داده و نیروهای برجسته خود را مقید به اصول جمهوری و اصول مورد قبول مردم ترکیه نشان دهند . اما چندی پیش دستگیری دریاسالار الهامی اردیل فرمانده سابق نیروی دریایی ترکیه به اتهام فساد مالی و اکنون دستگیری رئیس دانشگاه وان نشان می دهد که در عمل اینگونه نبوده است . طی سالهای اخیر بسیاری از اقدامات یوک و روسای دانشگاههای ترکیه ، بویژه در نقض حقوق دانشجویان محجبه انزجار مردم ترکیه را بدنبال داشته است . در این میان انتظار افکار عمومی در ترکیه این است که دولت اردوغان با توجه به گرایشات خود و نیز داشتن اکثریت در پارلمان گام اساسی برای پایان دادن به موانع موجود در مسیر رعایت حجاب و همچنین موضوعات اساسی دیگر از جمله تغییر اساسنامه سازمان آموزش ملی بردارد .در این میان حذف قوانین و لوایح غیردموکراتیک توسط قوه مققنه بعنوان تبلور آراء عمومی نه تنها خواسته مردم ترکیه است ، بلکه حتی اتحادیه اروپا نیز از آن استقبال می کند . چنانچه هانس یورگ کرشمر نماینده کمیسیون اتحادیه اروپا چندی پیش موضع گیری ارتش ترکیه در مورد تغییر اساسنامه سازمان آموزش ملی را نابجا خواند و تاکید کرد این یک مشکل بزرگ برای دموکراسی است . واقعیت آن است که اساسنامه آموزش عالی ترکیه نیزبمانند بسیاری از قوانین این کشور در فضای کودتای دهه هشتاد ژنرال کنعان اورن تدوین شده است . افزایش افت تحصیلی ، افزایش تضییع حقوق محجبه ها و دانش آموزان مدارس امام خطیب و افزایش فساد مالی در یوک که نمونه اخیر آن دستگیری اخیر «یوجل آشکین» رییس لاییک دانشگاه وان به اتهام فساد مالی است ، نا کارآمدی این سازمان و ضرورت تغییر آن را نشان می دهد . بویژه اینکه برای همگرایی با اتحادیه اروپا ضرورت تغییر سازمان آموزش عالی دوچندان می شود. و افکار عمومی ترکیه تعلل آک در این خصوص را غیر قابل توجیه می دانند .