نخستین کتاب افشا کننده ماهیت جنایت پیشه صهیونیسم  در جمهوری آذربایجان اخیرا  تحت عنوان ” انسان و حاکمیت : تقسیم کائنات ”  اثر  عدالت علی اف به زبان روسی منتشر شد. در  مراسم معرفی این کتاب که در مرکز بین المللی مطبوعات باکو  برگزارشد، عدالت علی اف نویسنده کتاب صهیونیسم بین الملل را ” سیاه زخمی ”  بر پیکره جامعه جهانی توصیف کرد که  در شرایط بین المللی کنونی  قدرت نظامی آمریکا  را  به عنوان  ابزاری جهنمی علیه جهان اسلام مورد استفاده قرار داده است. عدالت علی اف افزود: صهیونیسم بین الملل در اجرای آموزه های اساسی خود قصد دارد آمریکا را علیه دنیای مسیحیت و جهان بودائی نیز تحریک کند و جامعه جهانی  باید در این مورد هشیار باشد و از تداوم و گسترش جنایات صهیونیستها جلوگیری کند.
ناظران سیاسی انتشار این کتاب  در جمهوری آذربایجان را دارای اهمیت فراوانی می دانند . چرا که رژیم صهیونیستی طی سالهای بعداز استقلال جمهوری آذربایجان تلاش فراوانی کرده است که با نفوذ در بخش های مختلف جامعه ج. آذربایجان بویژه رسانه ها مانع افشاء شدن ماهیت ددمنشانه صهیونیسم در ج. آذربایجان شود . این در شرایطی است که چنانچه فیروز هاشم اف روزنامه نگار برجسته آذری نیز گفته است : صهیونیستها  امروزه برای به ابتذال کشاندن نسل جوان در جمهوری آذربایجان و اشغال معنوی این جمهوری به شدت تلاش می کنند و اهانت به  شخصیتها و متفکران ملی و اسلامی و سنتها و عادات قدیمی مردم و نهایتا  چاپ مطالب اهانت آمیز علیه ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) در برخی نشریات باکو نیز کسانی مرتکب شدند که آشکارا  با  عوامل صهیونیستها در باکو مرتبط هستند.
با وجود این باید گفت هنوز حقایق زیادی در مورد ماهیت ضدانسانی صهیونیسم منتشر نشده است . سازمان ملل  صهیونیسم را در ردیف ایدئولوژیهای تبعیض نژادی و ضدبشری شناخته است. انحرافی بودن تفکر صهیونیسم بحدی است که حتی بسیاری از یهودیان جهان نیز علیه صهیونیسم و رژیم صهیونیستی هستند. بعنوان نمونه اخیرا  همزمان با کنفرانس سالانه «کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا» (ایپک)، صدها تن از یهودیان مخالف رژیم صهیونیستی در واشنگتن، مقابل محل برگزاری این نشست اجتماع کردند و علیه جنایات این رژیم و حمایت واشنگتن از آن شعار دادند. «دیوید وایز» خاخام یهودی مخالف صهیونیسم، که در این تظاهرات شرکت داشت، با قرائت بیانیه ای اعلام کرد: تمامی جنگ هایی که صهیونیستها عامل آن بوده و موجب شده اسرائیل اراضی مردم فلسطین را به شیوه ای غیر انسانی غصب کنند و به نام دین یهود چنین جنایاتی رامرتکب شود، لکه ننگی بر پیشانی یهودیان محسوب می شود. در هرحال با توجه به توطئه های متعددی که صهیونیسم علیه جمهوری آذربایجان از جمله برای تسلط بر منابع انرژی این کشور و تضعیف اصول اسلامی در جمهوری آذربایجان تدارک دیده ، شناساندن ماهیت ددمنشانه رژیم صهیونیستی در ج. آذربایجان یک ضرورت است .