اقدام اردوغان در نپذیرفتن گروهی از بازرگانان رژیم صهیوینستی به بهانه مشغله کاری در رسانه های این کشور بازتابهای قابل توحهی داشته است . روزنامه های ترکیه از جمله روزنامه ملیت از این اقدام بعنوان اعتراض ترکیه به تروز عبدالعزیز الرنتیسی رهبر حماس تعبیر کرده اند . گفتنی است وزارت امورخارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای این اقدام تروریستی را محکوم کرده است . نخست وزیر ترکیه چند ماه پیش نیز از موافقت با سفر شاورن به ترکیه با اعلام مشغله کاری خودداری کرده بود . بی شک این اقدام مورد حمایت قاطبه مردم ترکیه است که با برگزاری تظاهرات طی یک ماه اخیر در محکومیت ترور شیخ احمد یاسبن رهبر اسبق حماس و اخیراً برگزاری تظاهرات در محکومیت ترور عبدالعزیز رییتسی در عمل نشان دادند که خواهان تجدید نظر دولت شان در مناسبات با رژیم صهیوینسیتی هستند . واقعیت این است که ترور در هر شکل آن چه از سوی گروها و چه بصورت دولتی که اسرائیل آن را دنیال می کند ، مذموم است . رژیم ترویستی شارون با اقدامات اخیر خود نشان داد که بقاء خود را در خشونت و ترور می داند و گفتگو برای این رژیم جایگاهی ندارد. بی شک ترکیه بعنوان کشوری که با اسرائیل مناسبات قابل توجهی داشته این موضوع را بخوبی درک می کند . بویژه اینکه اعلام آمادگی ترکیه برای میانجیگری میان سوریه و رژیم صهیونیستی در چند ماه پیش با واکنش تحقیر آمیز شارون که تاکید کرده بوده کسی ترکیه را مسئول این کار نکرده است ، مواجه شد . چنانچه طرح های ترکیه در مورد برخی از مسایل فلسطین نیز با مخالفت رژیم صهیونیتی مواجه شده است . در چنین شرایطی و نظر به سیر صعودی اقدامات تروریتسی رژیم صهیونیستی این انتظار در ترکیه است که ترکیه بویژه در زمینه مناسبات اقتصادی و نظامی با تل آویو تجدید نظر کند . این در شرایطی است که برخی از محافل از تصمیم جدی ترکیه برای فروش آب به رژیم صهوینستی خبر می دهند که گامی برای تثبیت وضعیت رژیم صهیونیستی است . در حال حاضر امریکا برای تثبیت وضعیت رژیم صهوینستی در منطقه و افزایش نفوذ خود بر روی طرح خاورمیانه بزرگ که با شعار ایجاد دموکراسی در کشورهای عربی و اسلامی از سال ۱۹۹۵ و در دوران بیل کلینتون مطرح شد ، کار می کند . در این خصوص واشنگتن روی ترکیه حساب ویژه ای باز کرده است . از اینرو نیز اقدام ترکیه در میزبانی کنفرانس دموکراسی در کشورهای اسلامی در استانبول با واکنش مثبت کشورهای اسلامی همراه نبود . در واقع این انتظار است که ترکیه در برخورذ با امریکا و رژیم صهیونستی از اتخاذ مواضع دوگانه خودداری کند . تجربیات بحران مشروعیت در دولتهای قبلی ترکیه نشان داد که مردم ترکیه با حساسیت ویژه ای کم و کیف مناسابت حکومت هایشان را با رژیم صهونیستی دنبال می کنند .