زوراب ژوانیا وزیر دولت گرجستان بتازگی با اصلان آباشیدزه رهبر آجاریا دیدار کرد. به گزارش ایتار تاس ، آجاریا هفته گذشته موافقت خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان اعلام کرد . از اینرو ژوانیا با سفر به باتومی می کوشد، آخرین هماهنگی را با مقامات آجاریا برای برگزاری آرام انتخابات ریاست جمهوری در این منطقه فراهم سازد . به این منظور رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان نیز اخیراً به آجاریا سفر کرد. موافقت آجاریا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام برای رهبران جدید گرجستان نوعی موفقیت محسوب می شود . چراکه این اقدام احتمال جدایی آجاریا را کاهش می دهد . باوجود این مخالفان میخائیل ساکاشویلی نامزد مشترک جبهه دموکراتیک و جنبش ملی گرایان ، وی را به دادن وعده های مغایر با قانون اساسی به آجاریا متهم می کنند . گفته می شود یکی از محورهای سفر ژوانیا به آجاریا نیز مساله موعد برگزاری انتخابات پارلمانی مجدد است . حاکمان جدید گرجستان بر برگزاری انتخابات پارلمانی در ۲۵ ژانویه تاکبد دارند ، اما آباشیدزه خواهان تعویق برگزاری انتخابات تا ژوئن آینده است . در منطقه آجاریا ساکاشویلی بعنوان یک ملی گرای افرطی تبلیغ شده است . بطوریکه قبل از انتخابات پارلمانی دوم نوامبر گذشته ، حضور طرفداران ساکاشویلی در آجاریا به درگیری خونین و کشته شدن چند نفر منجر شد . از اینرو بعید است ساکا شویلی بتواند اکثریت آراء آجارها را بدست آورد . اما با توجه به اینکه ساکاشویلی در انتخابات ریاست جمهوری چهارم ژانویه از رقیب جدی برخورد نیست احتمال پیروزی وی وجود دارد . وی طی روزهای اخیر وعده احقاق تمامیت ارضی گرجستان ، بهیود وضعیت اقتصادی و مبارزه با فساد مالی دولتمردان را داده است . اما مخالفان معتقدند که مواضع وی در گرایش شدید به غرب تاثیر منفی بر مناقشات آبخازیا و اوسیتیای جنوبی خواهد گذاشت . بر همین اساس برخی از احزاب گرجستان از جمله حزب آزادیخواهان گرجستان انتخابات چهارم ژانویه را تحریم کرده اند . شالوا ناتلاشویلی رهبر حزب آزادیخواهان بتازگی ساکاشویلی و ژوانیا را آلت دست بیگانگان در گرجستان عنوان کرد . مخالفان همچنین معتقدند با توجه اینکه دوره فعالیت پارلمان قبلی به پایان رسیده است و کفیل ریلست جمهوری بر امور نظارت دارد ، ابتدا باید انتخابات پارلمانی برگزار بشود . انتظار افکار عمومی در گرجستان این است که انتخابات ریاست جمهوری در فضایی آرام و دموکراتیک برگزار شود ، تا زمینه برگزاری سالم انتخابات پارلمانی نیز فراهم شود . بویژه حمله خمپاره ای اخیر به استودیوهای تلویزیونی شیکه « روستاوی – دو » بسیاری از محافل سیاسی را از بروز اقدامات خشونت آمیز نگران ساخته است . در صورنیکه انتخابات چهارم ژانویه بصورت دموکراتیک برگزار شود ، نتایج آن نشان خواهد داد که اساساُ قضاوت مردم گرجستان در باره تحولات اخیر این کشور از جمله استعفای اجباری ادوارد شوارد نادزه از ریاست جمهوری گرجستان چیست .