رجب طب اردوغان نخست وزیر ترکیه با رد پیشنهادهای احزاب مخالف برای برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس تاکید کرد, انتخابات سراسری ترکیه در موعد مقرر (مارس ۲۰۰۷) برگزار خواهد شد اردوغان تاکید کرد تلاش احزاب مخالف برای برگزاری انتخابات پیش از موعد نتیجه ای نخواهد داشت و رئیس جمهور آینده ترکیه را مجلس کنونی در زمان مقرر انتخاب خواهد کرد وی با بیان اینکه طرح مداوم درخواستهایی برای برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس علاوه بر اوضاع سیاسی ترکیه بر اوضاع اقتصادی نیز تاثیر نامنفی خواهد داشت, تاکید کرد احزاب مخالف باید به برگزاری انتخابات در زمان مقرر عادت کنند. بموازات عدم عقب نشینی حزب عدالت و توسعه در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آتی , احزاب مخالف و لائیک نیز تحرکات خود را افزایش دادند . در این راستا دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه هفته گذشته گفت این حزب درصورت پیروزی در انتخابات عمومی می تواند باحزب حرکت ملی گرا حکومت ائتلافی تشکیل دهد.بدین ترتیب حزب جمهوری خلق ترکیه اگر چه عضو اینترناسیونال سوسیالیست بوده و دارای گرایشات افراطی آتاترکی و لائیک می باشد, اما در ماههای اخیر برای مقابله با ریاست جمهوری احتمالی رجب طیب اردوغان همانندحزب حرکت ملی گرا شعارهای ضد امپریالیستی باگرایشات بیگانه ستیزی و ملی گرایی ترک ولائیک افراطی سر می دهد.
در واقع اظهارات دنیز بایکال این پیام آشکارا به محافل قدرت و لائیک در ترکیه را دارد که اگر برخلاف میل مردم انتخابات زودهنگام در ترکیه برگزار شود , این حزب آماده ائتلاف با دیگر احزاب مخالف است . البته پیش از این نیز حزب دموکراتیک چپ و راه راست نیز مواضع مشابهی را مطرح کرده بودند که مورد توجه قرار نگرفت . چرا که نظر سنجی ها نشان می دهد که در صورتیکه انتخابات زودهنگام احتمالی آزادانه برگزار شود ، باردیگر حزب عدالت و توسعه و احزاب نزدیک به آن در پارلمان اکثریت را در اختیار خواهند گرفت . این موضوع نشان می دهد که محافل لائیک تاب مقابله با خواست عمومی مردم ترکیه را نمی توانند داشته باشند . با وجود این بنظر می رسد محافل لائیک ترکیه سعی خواهند کرد با چالش کشیدن قعالیت های حزب عدالت و توسعه و نیز ایجاد بحران زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم سازند . در واقع تاکید محافل لائیک بر برگزاری انتخابات زودهنگام نشان می دهد که آنها مجلس منتخب مردم و حزب عدالت و توسعه که اکثریت آرای مردمی را کسب کرده اند ، غیر مشروع می‌دانند.این موضوع حاکی از عمق بی توجهی محافل لائیک ترکیه به خواسته های مردم ترکیه است.