وارتان اوسکانیان وزیر امورخارجه رامنستان ، مقامات امریکا را به اظهار نظرهای سطحی در مورد تحولات داخلی این کشور متهم کرد . اسکانیان اخیراً تاکید کرد ، فاکتور ثبات در ارمنستان از ریشه های عمیقی برخوردار است و وقایع روزهای اخیر مصنوعی و ساختگی است که بزودی پایان خواهد یافت . گفتنی است ریچارد بوچر سخنگوی وزارت اموخارجه امریکا احیراً با انتقاد از یرخورد دولت ارمنستان با تظاهرات غیرقانونی و بدون مجوز مخالفان ، رابرت کوچاربان رئیس جمهوری ارمنستان را به مانع تراشی در ایجاد فضای باز سیاسی محکوم کرد .انتقادات وزیر امورخارجه ارمنستان از امریکا این نظر بسیاری ازکارشناسان منطقه که معقدند امریکا در پشت تحولات اخیر ارمنستان حضور دارد ، تایید می کند. واقعیت این است که امریکا در ادامه سیاست یکه تازانه خود در جهان بدنیال تغییر حکومتها و روی کار آوردن چهره های وابسته بویژه در مناطق استراتژیک از جمله خاورمیانه و قفقاز است . طرح خاورمیانه یزرگ نیز که از سوی امریکا با شعارهای فریبننده نظیر ایجاد دموکراسی طرح شده است ، در این راستا می باشد . تحولات ماه نوامیر گذشته در گرجستان که منجر به سقوط ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهوری گرجستان شد ، نشان داد که امریکا بدنیال تغییر آرایش سیاسی قفقاز همسو با منافع توسعه طلبانه خود در این منطقه است . چنانچه برخی از کارشناسان از جمله الکساندر سوبیانین کارشناس ارشد موسسه مطالعات استراتژیک پامیر ـ اورال نیز ماه گذشته فاش ساخت ، امریکا بدنبال تغییر در دیگر حکومت های جامعه کشورهای مشترک المنافع است . در این راستا ارمنستان اولویت دارد . ارمنستان بعنوان مهمترین متحد روسیه در قفقاز بوده که همواره با حمایت از ایده جهان چند قطبی مخالف حضور نظامی امریکا در منطقه شده و برغم فشار امریکا حاضر یه اعزام نیرو به عراق جهت کمک به اشغلگران نشده است .این موضوع و نیز مخالفت ارمنستان با طرحهای نامطلوب امریکا در مورد قره باغ از جمله طرح مبادله ارضی که بمنظور تغییر چهر ژئوپلتیکی منطقه بنفع امریکا ارایه شده است ، موجب ناخرسندی واشنگتن از ارمنستان شده است . در نتیجه امریکا با انتقاد از برخورد دولت ایروان با تظاهرات غیر قانونی مخالفان بمانند مورد گرجستان بدنبال تشویق مخالفان به ادامه تظاهرات است . در این راستا نیز ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر امورخارجه امریکا ماه گذشته در ایروان با مخالفان دولت گفتگو کرد . برخی از مطبوعات ارمسنتان نیز طی روزهای اخیر از سازماتدهی تظاهرات اخیر ارمنستان توسط «جان اردوی» سفیر امریکا در ایروان خیر داده اند. اما باید گفت چنانچه وزیر امورخارجه ارمنسنان نیز اذعان کرده است ، فاکتور ثیات در ارمنستان از ریشه های عمیقی برخوردار است ، چنانچه برغم ادامه هفته ها اعتراض و تیلیغ مخالفان تعداد تظا هرکنندگان روز جمعه (۱۶ آوریل ) در ارمنستان حدود پنج هزار نفر بود .تاز سوی دیگر سفیران اتحادیه اروپا در دوهفته اخیر دوبار از تحرکات مخالفان برای بیرهم زذن ثبات ارمنستان انتقاد کردند که نشان می دهد اتحادیه اروپا بمانند سایر کشورها با طرحهای توسعه طلبانه امریکا در قفقاز موافق نیست .