وزارت امورخارجه امریکا اخیرا گزارش شدید اللحنی درمورد جمهوری آذربایجان منتشر کرد . وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ، وضعیت حقوق بشر دربیش از ۱۹۰ کشور جهان از جمله جمهوری آذربایجان را مورد ارزیابی و انتقاد قرارداده است اما به نقض حقوق بشر درآمریکا و عملکرد ضد بشری نیروهای اشغالگر و دستگاههای اطلاعاتی آمریکا درعراق ،‌افغانستان و دیگر کشورهای جهان اشاره ای نکرده است. در گزارش وزارت امورخارجه امریکا ، باکو به نقض آزادی بیان متهم شده است . اما مدیر شعبه اجتماعی – سیاسی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان موارد منفی گزارش وزارت امورخارجه آمریکا رادرباره وضعیت حقوق بشردر جمهوری آذربایجان رد کرد. علی حسن اف تاکید کرد : آزادی بیان در جمهوری آذربایجان بطور دائم در حال گسترش است و رسانه ها و مطبوعات آزادانه به فعالیت مشغولند.
کارشناسان معتقدند، امریکا با انتشار گزارش هایی در خصوص نقض بشردر کشورهای جهان بویژه جمهوری آذربایجان، تنها به دنبال دریافت امتیازات سیاسی و یافتن جایگزین هایی برای دولت باکوست. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر و آزادی بیان در جمهوری آذربایجان و دیگر کشورها در حالی است که در آمریکا موارد نقض حقوق بشر بسیار زیاد است و برخی کشورهای مستقل در این زمینه گزارش های متعددی علیه آمریکا ارائه کرده اند. در این راستا علاوه بر جمهوری آذربایجان ، ایران ، چین ، روسیه به استفاده ابزاری امریکا از مساله حقوق بشر انتقاد کردند . از جمله دولت چین با انتشارگزارشی ازعملکرد دولت آمریکا درنقض حقوق بشردرسال ۲۰۰۶ میلادی ، ‌اتهام های وزارت خارجه آمریکا به پکن دراین زمینه را بشدت مورد انتقاد قرارداده و ازآمریکا خواسته است با کنار گذاشتن سیاست استفاده ابزاری از حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها ، عملکرد نادرست خود را در زمینه حقوق بشر اصلاح کند.امریکا در شرایطی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان و تعداد زیادی از کشورها انتقاد کرده است که واشنگتن بزرگترین حامی رژیم تروریستی اسسرائیل است. در عین حال بگفته خود محافل امریکایی اقدامات امریکا در جهان در بعد از حادثه یازدهم سپتامبر موجب افزایش تروریسم در جهان شده است . بر اساس  اخبار رسانه های آمریکایی ،‌ازآغاز جنگ درعراق تاکنون بیش از ۶۵۵ هزار عراقی دراثر عملیات نیروهای اشغالگر و عوامل آنها و پیامدهای اشغال ، ‌جان باخته اند. ازدیگر مصادیق جنجال برانگیزنقض حقوق بشر درعملیات خارجی آمریکا می توان به پروازهای مخفیانه سیا در خاک اروپا برای انتقال مظنونان به تروریسم به بازداشتگاههای مخفی این سازمان برای شکنجه اشاره کرد.گفته می شود امریکا از خاک جمهوری آذربایجان نیز برای این منظور استفاده کرده است .  این درحالی است که دولت آمریکا در داخل نیز حقوق شهروندان آمریکایی را نقض کرده است.در این خصوص می توان به ‌استراق سمع مکالمات شهروندان آمریکایی و دربازداشت ماندن بیش از سه چهارم مظنونان به تروریسم بدون محاکمه اشاره کرد . آمارهای رسمی در آمریکا حاکی است ۲۷ میلیون آمریکایی درسال ۲۰۰۶ درفقر زندگی کردند واقلیت های قومی در جامعه آمریکا با تبعیض روبرو هستند. در واقع این موارد نشان می دهد که امریکا فاقد صلاحیت برای ارایه نظر در مورد حقوق بشر است . با وجود این امریکا تلاش دارد از این گزارشها برای تحت فشار قراردادن کشورها و امتیازگیری از آنها استفاده کند . گزارش انتقاد آمیز امریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان در شرایطی است که همکاریهای ج. آذربایجان با امریکا در ماههای اخیر بویژه درراستای واگذاری مراکز راداری افزایش یافته است و مقامات رسمی امریکا از باکو به خاطر همکاری در آنچه که واشنگتن مبارزه با تروریسم می نامد، تشکر کردند. با وجود این بنظر می رسد که امریکا تلاش دارد که با طرح اینگونه مسایل امتیازات بیشتری از باکو اخذ کند .درچنین شرایطی سخن گفتن از وجود همکاری راهبردی میان امریکا و جمهوری آذربایجان که توسط برخی از محافل سیاسی غربگرای باکو مطرح می شود ، غیر منطقی می باشد . برغم اعتراض شفاهی باکو به گزارش وزارت امورخارجه امریکا در مورد حقوق بشر بنظر می رسد باکو در عمل تمایلی به اقدام قاطع در برابر امریکا ندارد .