کنگره آزادی و دموکراسی کردستان با تازگی با انتشار بیانیه های انحلال خود را اعلام کرد . کادک در بیانیه خود اعلام کرده است که با این اقدام سعی خواهد شد در چارچوب یک حزب سیاسی و بر اساس اصول دموکراتیک برای احقاق حقوق کردها در ترکیه تلاش شود . انحلال کادک در شرایطی صورت می گیرد که این نهاد در فروردین سال ۱۳۸۱ جایگرین حزب کارگران کردستان ترکیه ( پ ک ک ) شد . پ ک ک از سال ۱۹۸۷ برهبری عبدا… اوجالان مبارزه مسلحانه دامنه داری علیه ترکیه آغاز کرد که از آن زمان تبدیل به چالش جدی علیه دولت آنکارا شده است . اما دستگیری عبدا… اوجالان در سال ۱۹۹۹ در کنیا و زندانی شدن وی در زندان ایمرالی ترکیه پ ک ک را با مشکلات متعددی از جمله بحران رهبری مواجه ساخت . تروریستی شناخته شدن پ ک ک از سوی بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا باعث شد که پ ک ک خود را منحل سازد ، تا بدین ترتیب از بلوکه شدن دارایی های خود و تعقیب اعضایش در کشورهای اروپایی جلوگیری کند . همان زمان نیز پ ک ک اعلام کرد که خط مشی مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته است و تلاش دارد با خط مشی سیاسی و در چارچوب تشکیلات نوینی بنام کادک فعالیت کند . ازاینرو نیز انحلال کادک نعجب محافل سیاسی را بدنبال داشته است . در واقع بنظر می رسد که یکی از دلایل انحلال کادک همان دلیل انحلال پ ک ک است . کادک نیز از سوی برخی از کشورها و نهادهای منطقه ای و بین المللی بعنوان یک گروه تروریستی ساخته شد. ترکیه تاکید دارد که ۴۵۰۰ نیروی کادک در شمال عراق مستقر هستند . در واقع بهمین دلیل نیز مقامات ترکیه تاکید کردند که انحلال کادک اقدام تاکتیکی است و در ماهیت تروریستی آن با ایجاد تشکیلات جدید تغییری ایجاد نمی شود . برغم این موضوع برخی از کارشناسان انحلال کادک را با بازیهای سیاسی امریکا در عراق و در خصوص ترکیه مرتبط می دانند . ترکیه پس از تصمیم به اعزام نیرو به عراق با رفتار تحقیر آمیز مقامات امریکا و شورای حکومت عراق مواجه شد ، اما این موضوع پایان نیاقته است .گروههای کرد عراق خواهان خروج نیروی جند هزار نفری ترکیه ار شمال عراق هستند که طی یک دهه اخیر به بهانه مختلف از جمله سرکوب پ ک ک در این منطقه بسر می برند . در واقع با توجه تماس های آشکار پنهان امریکا با کادک ، بنظر می رسد اعلام انحلال کادک و تاکید بر اتخاذ خط مشی غیر نظامی ، نرفندی است که فشار لازم را برای خرورج کامل نیروهای ترکیه از شمال عراق فراهم سازد .بویژ اینکه طی روزهای اخیر مقامات ترکیه تهدید کردند که در صورت صورت درشمال عراق اقدام خواهند کرد که چندان خوشایند مقامات امریکا و گروههای کرد عراقی نبوده است . در هر حال انحلال کادک در شرایطی که این گروه چند ماه پیش به پایان آتش یکجانیه در مقابل ترکیه هشدار داده بود ، بیشتر باید از زاویه بازیهای سیاسی امریکا و رژیم صهیوینستی در خصوص عراق بویژه گروههای کرد عراقی می دانند .