وقوع دو انفجار قوی در مقابل دو کنیسه معروف در استانبول و کشته شدن بیش از ۲۰ نفر و زخمی شدن دهها نفر بار دیگر زمینه مساعدی را فراهم ساخت تا محافل صهیوینستی در داخل و خارج ترکیه و رژیم تل آویو حداکثر بهره برداری ممکن را از این این حادثه بکنند . پس از وقوع این انفجارها اولین سوالی که مطرح شد این است که مسبب این حوادث تروریستی چه گروهی است . در ساعات اولیه سازمان تروریست موسوم به جبهه انقلابی بزرگ شرق ترکیه ( ابداج ) که از سال ۱۹۸۵ با انجام یک سلسله اقدامات تروریستی در صدد ایجاد نظام خلافت در ترکیه است ، در معرض اتهام قرار گرفت و خبرگزاری آناتولی ترکیه با انتشار خبری اعلام کرد که یکی از اعضاء این سازمان در تماس تلفنی مسئولت انجارها را برعهده گرفته است . اما مدتی بعد همین خبرگزاری اعلام کرد که گروه تروریستی القاعده مسئولیت این حادثه را برعهده گرفته است . اما واقعا این سوال مطرح است که القاعده بعنوان یک گروه ترورتستی با اهداف مشخص چه نفعی می تواند از این حادثه داشته باشد ؟ بویژه اینکه نحوه بمب گذاری طوری بوده است که کمتر از ده نفر از کشته شدگان و زخمی های دوانفجاز یهودی بودند و بقیه را مسلمانان استانبول تشکیل می دادند . واقعیت این است که انفجار استانبول سناریویی صهیونیستی است که اهداف و منافع مشخص این رژیم را تامین می کند . این اهداف هم در رابطه با ترکیه و هم در سطح جهانی قابل بررسی هستند . انجار استانبول در شرایطی روی داد که برغم دیدارهای متعدد مقامات ترکیه و رژیم صهیوینستی و بی آنکه حزب عدالت و توسعه چندان مطرح بکند ، روابط ترکیه و رژیم صهیوینستی رو به سردی بود ه است و این برای رژیم صهیوسنیت که بویژ هز از سال ۱۹۹۶ برخی از دولتهای ترکیه را ملعبه سیاستهای توسعه طلبانه خود در منطقه قرارداده بود ، بسیار سنگین است . اقدام اردوغان در رد درخواست اسرایئل برای سفر کوتاه شاورن در برگشت وی از روسیه بعلت تراکم کاری و نگاه عملی ترکیه به کشورهای همسیایه بویژه سوریه و ایران که چندان به مذلق تل آویو خو.ش نمی آید خودبه تنهایی کافی بود تا سناریو نویس های تروریست رژیم صهیونینستی این بار نیز با نوشتن سناریوجدید دولت ترکیه را در یک انفعال قرار داده و زمینه نفوذ رژیم صهیونسیتی در این کشور را فراهم سازد . در واقع انفجارهای استانبول این فرصت را به رژیم صهیوینستی می دهد که با مرتبط کردن گروههای بظاهر اسلامی با این حادثه از یک سو فرصت مناسبی برای سرکوب گروههای مخالف رژیم صهیونیستی در ترکیه فراهم سازد . اما شکی نیست که این سناریو ادامه دارد و آن مرتبط کردن کشورهای مسلمان و همسایه ترکیه به این حادثه است تا اهداف رژیم صهیوینستی کامل شود و از این دیدگاه لزوم هوشیاری مقامات ترکیه بیش از پیش احساس می شود . در حال حاضر دولت نژاد پرست شارون مستاصل از جلوگیری از انتفاضه در آستانه روز قدس با شرایط دشواری و بحرانی مواجه است . گذشته از معضل مهاجرت معکوس ، مساله بحران اقتصادی و بدتر از‌آن نظر سنجی اخیر در اروپا که طی آن اکثریت مردم اروپا برغم بمباران تبلیغاتی صهیوینستها ، رژیم صهیونیتسی را عامل ناامنی در جهان می دانند ، باعث شده است که رژیم صهیونیستی بدنبال سناریبوی باشد که یکی از اهداف آن مظلوم نمایی صهیونیسم باشد . در واقع انفجار دو کنیسه در استانبول که حالا اکثریت کشته شدگان آن نیز مسلمانان بوده اند ، این فرصت را برای رژیم صهیونیستی فراهم می سازد که احساسات ضدصهیونیست در جهان را بعنوان احساسات ضد یهودی جا زند و از این موضوع بهر برداری کند . از سوی دیگر انفجارهیا استانبول شهری که هزاران یهودی در آن زندگی می کنند زمینه را برای تشویق آنها به مهاجرت به سرزمینهای اشغالی آنجانجه شارون نیز بدان تصریح کرده است فراهم می کند . هر کدام از ایبن دلایل به تنهایی کافی است تا صهیونیستی بودن انفجار دو کنیسه در استانبول مشخص شود . این دوانجارباردیگر دولت اردوغان را ذر برابر آزمون دشواری قرار داده است و آن اینکه آیا دولت اردوغان چقدر فریب خورده و موضع افنعالی اتخاذ خواهد کرد؟ و آیا اینکه چقدر درگیر ذام صهیونیست ها در متهم کردن دیگر کشورها در این حادثه خواهدشد؟